Mobiliteitsplatform is een maat voor nietsVlaams Belang verlaat platform

Gisteren – woensdag 21 maart – is ten overvloede gebleken dat het zgn. Mobiliteitsplatform een maat voor niets is. Het stadsbestuur gebruikt dit vehikel om eigen inzichten door te drukken en het democratisch gesprek te vernauwen door het in die richting te sturen. Zo gaf de burgemeester eerst de visie van de stad, waarbij hij zich niet enkel beperkte tot de mobiliteit, maar ook uitpakte met de verwezenlijkingen van de bijna voorbije legislatuur,  wat bij sommige aanwezigen de opmerking uitlokte dat de burgemeester bezig was aan een verkiezingsspeech.

Heel het mobiliteitsplatform is een droevige poging om het debacle van het weggestemde mobiliteitsplan alsnog te doen vergeten. Maar dat lijkt niet te lukken. Ook de bevraging van de burgers en de besprekingen van opmerkingen zijn niet erg structureel. Het lijkt er dan ook sterk op dat men het hele mobiliteitsverhaal over de verkiezingen van 14 oktober wil tillen en in afwachting aan een soort bezigheidstherapie  begonnen is die enkel tot doel heeft om bij de burger de illusie te wekken dat men toch ‘goed bezig’ is.


Het Vlaams Belang heeft altijd kritisch gestaan tegenover dit platform, maar wilde het niettemin een eerlijke kans geven. Nu blijkt dat het niet meer is dan een praatbarak waarbij door een weinig structurele aanpak van enige terugkoppeling met de eigen achterban geen sprake kan zijn, is voor ons de maat vol en verlaten wij het platform. Tijdverlies is niet aan ons besteed. Wij wensen de achterblijvers veel succes toe, maar vrezen niettemin voor een ‘mobiliteitskater’.

Renaat Decoster

Gemeenteraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...