Mediaboycot, naar gewoonte

Eergisterenavond – 27 oktober – raakte bekend dat voor de bevoegde ministers Dewael (VLD) en Vandeurzen (CD&V) een blaam volstond voor de in opspraak gekomen politiebaas Fernand Koekelberg. De eerste reactie die bij het persagentschap Belga binnenliep, was die van het Vlaams Belang. Dat was echter iets wat bijna de voltallige media ‘ontgaan’ is. Zowel de televisiejournaals eergisterenavond als het radionieuws de dag daarna en zowat alle dagbladen hadden enkel aandacht voor de reacties van de SP.A en LDD.

Dit is natuurlijk geen toeval meer en bijzonder nieuw is het al evenmin. Het is onmiskenbaar een feit dat de mediaboycot tegen het Vlaams Belang steviger is dan ooit. Een en ander kadert in een bewuste strategie die sinds het aantreden van Leterme in maart dit jaar aan de gang is, met name de creatie van de mythe dat de oppositie bestaat uit SP.A en/of Lijst Dedecker.

Dat deze stelling niet door de feiten ondersteund wordt, bewijst alleen al het feit dat uitgerekend het Vlaams Belang sinds de verkiezingen van vorig jaar in tal van dossiers de spits afbeet en niet zelden de spurt aantrok wanneer het op oppositievoeren aankwam. Zolang nog geen definitieve regering gevormd was, hadden sommige analisten geen al te grote problemen om dit feit – zij het dan schoorvoetend – te erkennen. Maar sinds Leterme in het zadel is gehesen, is duidelijk een ordewoord tegen het Vlaams Belang gegeven. Erg verbazend is dat niet, zoals Gerolf Annemans eerder reeds zegde: “In tijden van ongeloofwaardigheid moet immers verduiveld goed opgepast worden met mediapassages van het Vlaams Belang. Het moet er erg goed ingestampt worden: ofwel SP.A ofwel LDD. Vlaams Belang speelt niet meer mee.”

Ook na de verkiezingen van 1999 maakten wij een dergelijke mediaboycot mee, die diep tot in het jaar 2004 is blijven duren. Ook toen werd omzichtig (lees: nauwelijks of niet) omgesprongen met reacties van onze partij. Maar ook toen drong uiteindelijk de waarheid door tot de publieke opinie.

U kan ons alvast helpen met het doorbreken van de mediaboycot: door actief te verwijzen naar deze webstek en het verspreiden van onze nieuwsbrief E-Magazine.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...