Laat het hert terugkeren!

Twee jaar geleden was er heel wat protest bij de invoering van het nieuwe stadslogo. Vele Turnhoutenaren betreurden het dat het klassieke Turnhoutse hert zo goed als volledig verdween op briefpapier, affiches, folders, brochures e.d.m. van de stad.
Een gelegenheidscomité zette een druk bezochte webstek op en lanceerde een campagne – inclusief een optocht door de stad – om het stadsbestuur tot andere en betere inzichten te brengen.
Het Vlaams Belang heeft die actie altijd van harte gesteund en er stevig voor gepleit om het hert als teken van de Turnhoutse identiteit te behouden.
De Turnhoutse beleidsmakers wilden evenwel van geen wijken weten en vonden dat het allemaal “anders en eigentijds” moest. Het hert werd vervangen door een dubbele “t”, waarin sommige vernieuwers zelfs meenden het gewei van het hert te kunnen waarnemen! Je moest er maar op komen…
Het studiebureau Yield Solutions is in opdracht van de stad bezig met te zoeken naar ‘de identiteit’ van Turnhout. Nu, nog geen twee jaar na de droevige verbanning van ons hert, stellen zij vast dat het huidige stadslogo en de slogan best worden afgevoerd: “De huidige slogan ‘Anders eigentijds’ klinkt ambitieus, maar Turnhout maakt dat nu absoluut niet waar. Ook het logo met de dubbele T is niet sterk genoeg.”
Als dat geen duidelijke taal is!
Misschien is het goed voortaan eerst eens te luisteren naar wat er bij de bevolking leeft alvorens men een pak geld tegen een nieuw (logo-)project gooit.
Het hert is van Turnhout en het moet terugkeren!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...