Kiezen voor duidelijkheid

Momenteel zijn alle partijen, afsplitsingen van partijen en mogelijke samenwerkingsverbanden druk in de weer om hun lijsten samen te stellen en een programma te schrijven. Alles wijst op een totaal versplinterd politiek landschap in Turnhout waarin men door de bomen het bos niet meer kan zien. Het is allemaal het gevolg van een falend beleid en de zware verdeeldheden in de meerderheidspartijen sp.a en CD&V. Maar evenzeer aan een absoluut gebrek aan leiderschap van een onzekere en besluiteloze burgemeester en de belangrijkste schepenen.
Turnhout heeft dit bestuur niet verdiend. Niet alleen was er na het vertrek van burgemeester Hendrickx het gemis aan eenheid en ruggengraat, het bestuur was ook niet opgewassen tegen een degelijke oppositie die met een stevige dossierkennis op vele slakken zout legde. Het Vlaams Belang heeft hierin een ongeziene voortrekkersrol gespeeld, vaak in samenspraak met de andere oppositiepartijen en zonder gemekker over het ondemocratische cordon sanitaire. Het doel stond voorop, en daar ging het om. Heel vaak is daarbij gebleken dat vanuit de oppositie ook zaken kunnen aangebracht worden die tot verbetering leidden. Het verhaal van de oppositie is immers lang niet altijd een negatief verhaal.
Zeer vaak werd de meerderheid vastgereden als wij het hadden over benoemingen van vriendjes in allerlei organen, over mobiliteits- en veiligheidsvraagstukken, over beleidsbeslissingen waarvan de achtergronden het daglicht liever niet mochten zien, over grote dossiers die over de hoofden heen hun beslag kregen zoals Turnova, over financiële dossiers, het zwembad, de fuifzaal, enzovoort.
Met het oog op 14 oktober is er evenwel één vaste waarde, één constante: het Vlaams Belang. De zelfbenoemde ‘democratische’ partijen sluiten nu al een samenwerking met ons uit, ook al staken we herhaaldelijk en grootmoedig de hand uit. Jammer, maar het zij zo. Dat levert voor de burgers alvast deze duidelijkheid op dat een onverbiddelijke oppositie zal verzekerd zijn in onze stad, wie er ook aan de macht is. En de ervaring heeft hen geleerd dat ze op hun hoede dienen te zijn als het Vlaams Belang zich vastbijt in een dossier. De uitsluiting van onze partij zorgt er alvast voor dat de waakhond nooit tot schoothond zal verworden.
Vrank en vrij gaan we er opnieuw voor met een sterke, degelijke ploeg – een mix van verjonging (met onze jonge, talentvolle gemeenteraadsleden Reccino van Lommel en Vincent Diels mee in de spits) en ervaring – en een goed programma, ook al worden alweer mensen die op onze lijst zouden willen staan geïntimideerd en angst aangejaagd. Maar ook dat vuile spel nemen we er weer bij. Met het hoofd omhoog. Als altijd. Kies met ons voor duidelijkheid op 14 oktober. Omdat er in Turnhout een ondubbelzinnige, maar constructieve oppositie nodig blijft die hardop durft zeggen wat vele stadsgenoten stilletjes denken.
 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...