KEMPENSE BURGEMEESTERS BEHOUDEN CORDON SANITAIRE.

Persmededeling

Vandaag verklaarden in de editie ‘Kempen’ van de ‘Gazet van Antwerpen’ de burgemeesters van Herentals, Mol en Turnhout dat ze vast en zeker niet van plan zijn om in hun gemeente het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang in vraag te stellen. Wij waren eerlijk gezegd niet écht verbaasd over deze politiek-correcte stellingname. De discussie over het al dan niet behouden van het cordon sanitaire werd natuurlijk aangewakkerd door de gedurfde, maar tegelijkertijd erg logische denkpiste die het afgelopen weekend door de Schotense CD&V-burgemeester Hendrickx werd gelanceerd. De brave man werd meteen op een quasi-dictatoriale manier teruggefloten door zijn nationale partijvoorzitter, maar het kwaad was intussen geschied en meteen was ook duidelijk geworden dat het debat rond het cordon sanitaire weleens hét inzetbepalende item voor de gemeenteraadsverkiezingen op 8 oktober a.s. kan worden… De vraag is natuurlijk in hoeverre de oekazes vanuit de nationale partijhoofdkwartieren in Brussel nog zullen volstaan om het gezond verstand de mond te snoeren. Getuige bv. de verklaringen die ondermeer de burgemeester van Peer, gewezen minister en boegbeeld van de Limburgse CD&V vandaag in het ‘Belang van Limburg’ heeft afgelegd…

Eén zaak staat als een paal boven water: Heel de heisa rond het cordon bewijst eens te meer tot welk een dwaze impasse het cordon sanitaire heeft geleid. De traditionele partijen zijn inmiddels zélf het slachtoffer geworden van hun eigen – door de extreme linkerzijde geïnspireerde – hersenspinsel. Zij zijn in de put gevallen die ze voor het Vlaams Belang hadden gegraven en het is nog maar de vraag of ze er ooit in zullen slagen om er terug uit te geraken…

Dat de heren Peeters, Rotthier en Hendrickx kost wat kost willen vasthouden aan het cordon getuigt alleen maar van de grenzeloze minachting die zij hebben voor de democratische spelregels. Het zijn per slot van rekening de kiezers, en de kiezers alleen die de stembusuitslag zullen bepalen en niet de burgemeesters van Herentals, Mol of Turnhout… Het is inmiddels bewezen dat de kiezers hun buik méér dan vol hebben van het cordon. Zij stemmen immers in steeds grotere getale voor het Vlaams Belang. Tot spijt van wie ’t benijdt… In feite is het ‘njet’ van de geciteerde Kempense burgemeesters alleen maar illustratief voor de paniekstemming bij de traditionele partijen. Men mag immers niet vergeten dat wanneer na de komende gemeenteraadsverkiezingen zou blijken dat er steeds meer coalities moeten gevormd worden van één tegen allen, waarbij alle partijen –tegen elke normale bestuurlijke logica in- verplicht zullen worden front te vormen tegen het Vlaams Belang, dat dan de discussie ten gronde over het al dan niet handhaven van het cordon gewoonweg niet langer te vermijden valt… Wij hebben er in ieder geval het volste vertrouwen in dat de Kempense kiezers mondig én verstandig genoeg zullen zijn om de zelfgenoegzaamheid van de geciteerde burgemeesters te doorprikken…

Tot slot nog even dit: het cordon sanitaire als dusdanig alleen nog maar in vraag durven stellen, vereist niet alleen enige intellectuele flexibiliteit maar vooral politieke durf. En precies dit zijn eigenschappen waarmee de drie geciteerde Kempense politici niet bepaald kunnen uitpakken…

Jan Huijbrechts VB-voorzitter Regio Turnhout/Mol

Guido Somers
VB-voorzitter Regio Zuiderkempen

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...