Incident tijdens Turnhoutse gemeenteraad

College snoert de mond van een legitiem verkozen raadslid
Een donkere dag voor de Turnhoutse democratie.

Raadslid en tevens 3de kandidaat voor de komende federale verkiezingen Reccino Van Lommel trachtte middels een motie het fileleed waaronder Turnhoutenaren dagelijks gebukt gaan aan de kaak te stellen tijdens de gemeenteraad van 31 maart.

 

Goed onderbouwd en zelfs gesteund door mobiliteitsexperten tracht onze partij deze problematiek in de hele Kempen op een open manier onder de aandacht te brengen om een duidelijk signaal te geven aan de hogere overheden. Het lijkt ons logisch dat dit ook moet kunnen in Turnhout, dat fungeert als hoofdstad van de Kempen en tevens de voortrekker moet zijn om lokale problemen kenbaar te maken op provinciaal of Vlaams niveau.

 

Als antwoord op het fileleed van elke Kempenaar die dagelijks richting Antwerpen rijdt, vindt het Vlaams Belang dat de aanleg van de R2 (die de snelweg E34 en E313 in Ranst verbindt met de E19, A12 en E17) een aangewezen en werkbare oplossing is om het hoofd te bieden aan deze problemen. De eerste voorbereidingen hiervoor werden reeds in de jaren 70 genomen.

 

Raadslid Van Lommel kreeg niet eens de gelegenheid –hoewel dit gebruikelijk zou moeten zijn- om zijn motie toe te lichten aan de overige raadsleden. De ontvankelijkheid werd door burgemeester Eric Vos van meet af in vraag gesteld en de tussenkomst werd bij aanvang onderbroken, aangezien het naar zijn mening niet zou gaan om het lokaal belang. Blijkbaar vindt men de hinder die onze Turnhoutse burger dagelijks van het fileleed richting Antwerpen ondervindt en de economische schade die dat met zich meebrengt niet belangrijk genoeg. Onze fractie pikte deze gang van zaken niet en vroeg prompt om een schorsing van de gemeenteraad. Raadslid Van Lommel noemde dit tijdens de zitting “een zwarte dag voor de Turnhoutse democratie”.

 

Dit is niet het eerste wapenfeit. Het is duidelijk dat de meerderheid elke goed onderbouwde motie dat wordt geagendeerd door de oppositie aan de kant schuift, hoewel zij in het verleden aangaf open te staan voor constructieve voorstellen. Hiermee zet het college ruim 10% van de Turnhoutse kiezers die in 2012 Vlaams Belang stemden buitenspel en wordt het initiatiefrecht van een legitiem verkozen raadslid op de helling gezet. Het publiek dat de gemeenteraad bijwoonde was dan ook bijzonder ontzet over de situatie die zich voordeed. Vlaams Belang zal onverminderd blijven opkomen voor het Turnhouts en Kempens belang. Wij houden ons op een constructieve manier bezig met de echte problemen. Daar is vriend en vijand het alvast over eens. Wij blijven als partij spreken waar anderen zwijgen en zullen de verzuchtingen van onze burgers onverminderd blijven plaatsen op de Turnhoutse politieke agenda.

 

Vlaams Belang Turnhout

Meer info: Reccino Van Lommel – 0499 31 54 57

Bijlagen : (2) Tracé R2, artikel Vlaams Belang Kempen

Woordvoerder

Bijlage 1Bijlage 2

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...