Immigratie bedreigt democratie

De massale instroom van buitenlanders en de “lawine van de gezinshereniging” bedreigt niet alleen onze welvaart en sociale zekerheid, maar op termijn ook onze democratie. De waarschuwing van de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégois en advocaat-generaal Piet Van Den Bon sloeg in als een bom en ontketende een storm van reacties. Justitieminister Stefaan De Clerck reageerde gepikeerd en gaat de loslippige magistraten een boze brief sturen om ze weer op het politiekcorrecte pad te dwingen of de mond te snoeren. Zo gaat dat nu eenmaal in dit land. Laten we het probleem doodzwijgen, dan bestaat het niet. Daarom ook werd het Vlaams Blok/Vlaams Belang opgesloten in een politieke schutkring en na een politiek monsterproces veroordeeld wegens ‘racisme’. Daarom werden onze standpunten over asiel, immigratie en integratie buiten de wet geplaatst. Maar de feiten hebben lak aan taboes en cordons. Dat journalisten vandaag openlijk pleiten voor een beperkte toegang tot de sociale zekerheid (‘eerst een bijdrage leveren, dan pas een uitkering’) en dat uitgerekend topmagistraten een discours houden waarvoor wij nog niet zolang geleden werden verketterd en veroordeeld, is een late vorm van gerechtigheid waarvan wij met enige genoegdoening akte nemen. Gelijk krijgen is leuk, al zou je soms liever geen gelijk hebben…

Het OCMW van de wereld

OCMW’s kreunen onder de toevloed van asielzoekers en geregulariseerde vreemdelingen die allemaal een leefloon vragen. “Dat België het land van melk en honing is, is geen mythe maar een gevaarlijke realiteit”, stellen de magistraten nuchter vast. Waarbij ze de zeer pertinente vraag stellen hoe lang dit land die massale instroom sociaal en economisch nog aankan. Het kaalplukken van onze sociale zekerheid? Was dat geen hersenspinsel van rechtse populisten? Niet dus. En maken nieuwe initiatieven en wetsvoorstellen met betrekking tot de snel-Belg-wet en de gezinshereniging (met een triomferende N-VA in de schijnwerpers) geen einde aan de misbruiken? Niet dus. ‘Windowdressing’, gezichtsbedrog, een pleister op een houten been, zo waarschuwen Liégois en Van Den Bon: “Het is een illusie te veronderstellen dat de implementatie ervan, als ze er ooit komt, een hokus-pokus-effect zal hebben op de ontoereikende wetgeving uit het verleden.” Te laat en in elk geval te weinig.

Dit is Belgisch

De magistraten bevestigen de geruchten dat OCMW-uitkeringen gebruikt worden om (moslim)terrorisme te financieren. Gerechtsjournalist José Masschelin schetst in een verbijsterend artikel (Het Laatste Nieuws, 03.09.11) hoe “honderden, allicht duizenden frauderende immigranten de kas van de sociale zekerheid leegzuigen.” Hoe immigranten met een (vals) geboorteattest uit Marokko of Turkije in één klap vijf jaar ouder worden en aanspraak kunnen maken op een pensioen. Hoe een vals doktersattest recht geeft op regularisatie, een maand extra vakantie of een leefloon. Hoe immigranten met een vals arbeidsattest na één dag werken, recht hebben op een werkloosheidsvergoeding. Schijnhuwelijken zijn een bekend fenomeen, maar ook een schijnscheiding kan financieel erg aantrekkelijk zijn. Tot slot vertelt een anonieme rechter nog hoe een gezin geregulariseerd kan worden omdat vader in de gevangenis zit. Om ‘humanitaire redenen’, want ze moeten de brave man immers kunnen bezoeken. “Als vader vier jaar moet brommen, dan krijgt zijn kroost vier jaar lang steun. Handig voor illegalen die in de gevangenis zitten.” Daar zakt je broek van af…

Voor alle duidelijkheid: niet alle vreemdelingen zijn fraudeurs en niet alle fraudeurs zijn vreemdeling. Wellicht is het ook te gemakkelijk om de betrokken allochtonen met de vinger te wijzen. In veel gevallen maken zij wellicht alleen maar gebruik van de vele achterpoortjes die de asiel- en immigratiewetgeving in ons land kent. Dát is de schuld van de politiek en van álle andere partijen die dergelijke misbruiken hebben mogelijk gemaakt. En van louche advocaten en dokters die – uit winstbejag of ideologische overtuiging – de weg wijzen en zo hun steentje bijdragen aan de massale migratie- en fraudecarrousel. Maar de kruik gaat zolang te water, tot ze barst. Nu topmagistraten de vinger op de wonde hebben gelegd, kan de politiek niet langer verstoppertje spelen. Geen woorden maar daden. Geen halfslachtige maar krachtdadige maatregelen. Tijd om ook de voorstellen van het Vlaams Belang ernstig in overweging te nemen én uit te voeren. Vlaanderen kan en mag niet het OCMW van de hele wereld worden.

Bruno Valkeniers
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...