Het ‘meeneem’-bestuur

Als men als oppositiepartij een schepen ondervraagt over de meest uiteenlopende onderwerpen en men wil te weten komen hoe het stadsbestuur de aangekaarte zaak gaat aanpakken, dan krijgt men steevast het antwoord dat men de zaak zal onderzoeken, bekijken en ‘meenemen’. Waar naartoe een en ander dan wordt ‘meegenomen’, blijft de vraag, want al snel raakt heel het boeltje telkens weer ondergesneeuwd. Na verloop van tijd moet men even steevast de betrokken schepen opnieuw in beweging zetten of een schriftelijke vraag aan het schepencollege richten om alsnog enig antwoord te bekomen… Anders is het als leden van de meerderheid in de gemeenteraad voor de vorm en om de indruk te wekken dat ze ook iets doen een vraag stellen. Zij krijgen uitgebreide antwoorden en in de meeste gevallen is de voorgelegde zaak al geregeld of in de startblokken gezet. Het is een wereld van verschil.


Het Vlaams Belang weet er alles van. Herhaaldelijk stelden we vragen naar oude en nieuwe dossiers, waarbij we elke keer werden afgescheept en het dossier voor zich uit werd geschoven. In ons lokaal blad vindt u enkele van de diverse staaltjes… Het fameuze Gecoro-dossier waarbij onze goed gedocumenteerde collega Renaat Decoster van het kastje naar de muur werd gestuurd, is er een schoolvoorbeeld van.


Het schepencollege werkt nonchalant en slordig, en vindt actief oppositiewerk klaarblijkelijk iets vervelends, zelfs als het constructief is. Nochtans is het de taak van de oppositie om oppositie te voeren en een controlerende houding aan te nemen ten aanzien van het bestuur. Wij blijven dit als een van onze hoofdtaken zien en zullen alles blijven doen om het bestuur wakker te schudden, wakker te houden en op te jagen. We zijn immers niet verkozen om de sympathieke uit te hangen, maar wel om  onze verdomde plicht ten aanzien van onze kiezers te doen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...