Het akkoord van de kameleons

Vandaag aanbidden wat men gisteren nog verguisde… Dàt is precies de “rode” draad doorheen de het nieuwe coalitieakkoord tussen rood-oranje en groen. Een “innoverend verkeerslicht”, probeerde burgemeester Stijnen wat opgelucht zijn nieuwe coalitie te noemen, verwijzend naar de kleurencombinatie.  Maar iedereen weet dat als alle drie de lampen op moeilijke kruispunten tegelijk en om ter hardst willen branden, er chaos ontstaat en dat er ongelukken van kunnen komen. Zonder het te willen wellicht, is hij wat te enthousiast geweest in het zoeken van een beeldrijke vergelijking…


Vandaag wordt het Parkstadplan – hét alternatief en de dada van Groen! – de leidraad van de coalitie. Sp.a en CD&V hebben het nochtans tot voor kort bekampt en als tweederangs behandeld. Flink wat alternatieven uit het plan van Luc Vanhout werden onder de mat geveegd. Gisteren des duivels, vandaag het evangelie…


De Noordboulevard of Hendrik Hertog I-lei was het kroonjuweel van sp.a-er Dimitri Gevers waarvoor hij zijn nek meer dan gewoon heeft uitgestoken en bakken kritiek heeft moeten incasseren . Vandaag wordt het project helemaal geschrapt en de schepen slikt de pil, nu zeggende dat het Parkstadplan schitterende alternatieven biedt… Begrijpe wie kan.


Over het nijpende veiligheidsprobleem in de stad waaraan Burgemeester Stijnen – met de hete adem van het Vlaams Belang in de nek – snel eens wat zou gaan doen, is het absoluut windstil in het nieuwe bestuursakkoord. Het lijkt wel of Stijnen de andere kant op kijkt… Is veiligheid plots geen prioriteit meer? Mag het alleen nog gaan over groene longen, speelpleintjes, leuke fuifzalen en een klimaatneutrale stad?


Groen! heeft tot voor kort de oude meerderheid bekampt en een gemeenteraadslid dat zich constructief wilde opstellen tegenover die meerderheid boos laten vertrekken. Vandaag stappen de overblijvers vlotjes “constructief” en zonder verpinken mee in een nieuwe meerderheid, na een herhaald ‘no way!’ van de nagelnieuwe schepen. Een bocht van 180 graden, of niet?


Uiteraard kan de vraag naar het kostenplaatsje niet achterwege blijven. Beloven is goed, maar betalen is wat anders. We kijken dus uit hoe de oude en nieuwe bestuurders tot een fatsoenlijke begroting voor het volgende jaar gaan komen. Maar dat het groene walhalla dat men ons voorspiegelt, de stad fors op kosten gaat jagen, staat in de sterren geschreven.


Hoe zit het nu trouwens met het innovatiepark rond het station dat extra subsidies zou bekomen omdat er een rechtstreekse verbindingsweg – die nu wegvalt – zou komen? En waarom wordt naast het alternatief van de Kanaalboulevard het doortrekken van de ring – waar steeds meer mensen voorstander van zijn – niet onderzocht of bepleit? Deze en nog vele andere vragen – denken we maar aan het zwembad – vragen om dringende antwoorden van de nieuwe coalitie.


Dit akkoord is een akkoord van politieke kameleons die letterlijk en figuurlijk van kleur verschieten als de inzet hun eigen politiek vel wordt. Alles wordt dan plots mogelijk. Schepen Vos had dat wellicht door toen hij zich als allerlaatste nog trachtte te verzetten tegen verwarrende knipper- en andere verkeerslichten.


En ook nog dit: had men niet beter eens een fundamenteel gesprek gevoerd met de drie CD&V-dissidenten en eens ten gronde geluisterd naar hun grieven? Het zou een stuk geloofwaardiger zijn geweest dan het manoeuvre van vandaag waarbij de Groenen de sleutel van onze stad in handen krijgen.


Het ligt dan ook voor de hand dat het Vlaams Belang nog meer dan voorheen zijn rol als oppositiepartij zal blijven spelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...