Grote voorjaarscampagne

Vanmiddag stelde het Vlaams Belang een grootscheepse voorjaarscampagne voor met als slogan ‘Omdat we de Vlaming verdedigen’. Daarmee plaatst onze partij haar kernthema’s opnieuw in het centrum van het politieke debat. “Het zijn immers de thema’s van het Vlaams Belang – van staatsvorming over recht op veiligheid tot verzet tegen de toenemende islamisering – die vandaag brandend actueel zijn,” aldus partijvoorzitter Bruno Valkeniers tijdens de persconferentie. Zelfs politieke tegenstanders moeten schoorvoetend toegeven dat het Vlaams Belang gelijk heeft, denken we maar aan het jarenlange pleidooi van onze partij voor nultolerantie in probleemwijken.

Valkeniers: “Het mag dan wel zo zijn dat andere partijen delen van onze analyse hebben overgenomen – het bewijst enkel dat we al die tijd gelijk hadden – het betekent nog niet dat de traditionele politici ook in de feiten voor een ommekeer in het beleid zorgen. ‘A’ zeggen maar ‘B’ niet durven toepassen, leidt tot heilloos immobilisme.” Het is net dat Belgisch immobilisme dat het Vlaams Belang wil doorbreken.

Vlaming verdedigen

Filip Dewinter verduidelijkte dat het Vlaams Belang zich met deze opmerkelijke campagne stevig positioneert in het politieke landschap: “Met deze campagne concentreren we ons op de essentie: het Vlaams Belang verdedigt de Vlamingen. Wij blijven de stem van het volk en zullen blijven spreken waar anderen zwijgen. “

Frans, Arabisch en Chinees

De affiche ‘Omdat wij de Vlaming verdedigen’ wordt in een eerste aanplakgolf voorafgegaan door drie affiches. Met een knipoog worden de woorden ‘waarom’ en ‘Vlaams Belang’ op die affiches afgebeeld in het Frans, het Arabisch en het Chinees. “Wij geven een antwoord op de problemen van deze tijd,” stelt Dewinter. De drie ‘teasers’ raken inderdaad de kern van de Belgische problematiek. De affiche met het Chinese opschrift refereert naar het verlies van Vlaamse jobs aan lageloonlanden. ‘Pourquoi’ is uiteraard een knipoog naar de Belgische blokkering die elk goed bestuur onmogelijk maakt. En het Arabische opschrift met islam-groene achtergrond verwijst naar de toenemende islamisering en de strijd voor het behoud van onze identiteit.

Congres op 18 april

De campagne, die vandaag start en loopt tot half april, culmineert in een actualiteitscongres op 18 april in de Antwerpse Zuiderkroon. Daar zal duidelijk worden dat het Vlaams Belang als enige partij écht het verschil maakt, preciseerde Partijraadsvoorzitter Filip De Man: “Het congres vormt bovendien het startsein voor een aangehouden inspanning om de Vlaamsgezinde en rechtse kiezer uit te leggen dat het Vlaams Belang het enige alternatief is. Alleen een sterk Vlaams Belang kan voldoende druk zetten op de traditionele partijen.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...