Gemeenteraad 7 april 2008

Bron: Gazet van Turnhout (www.turnhoutblogt.be)
Auteur: Marian Michielsen

Naar goede gewoonte nemen we het uitstekende en objectieve verslag van de gemeenteraad integraal over van de Turnhoutse blog “Gazet van Turnhout” (www.turnhoutblogt.be). Enkel de passages die betrekking hebben op de VB-tussenkomsten worden door ons in vet geplaatst.De gemeenteraad haalt het Turnhouts Kwartiertje, de late beslissingen en het mobiliteitsbeleid over het algemeen door het slijk. En er duiken kritische noten op over de reis van een Turnhoutse delegatie naar China.
Gelukkig zijn er ook mooie momenten te beleven op een gemeenteraad. Lees hier bijvoorbeeld hoe Peter Reniers (LDD) de burgemeester weet te ontroeren. En hoe het kwam dat er op een stille maandagavond een vreugdekreet door de raadzaal galmde.


Voor het vorig verslag van 11 februari wordt goedgekeurd, vraagt Paul Meeus (Vlaams Belang) even of er al meer geweten is over de tuchtzaak. De burgemeester had de waarnemende secretaris de opdracht gegeven om uit te zoeken wat ermee moet gebeuren. Die antwoordt dat de bespreking wordt opgenomen in de notulen. De burger krijgt wel alleen het besluit te zien.
Peter Reniers (LDD) verwijst nog even terug naar de notulen van 1 oktober 2007 in verband met de BPA rond de grootschalige kleinhandelszone. “Schepen Dimitri Gevers achtte het nodig om bijkomende elementen op te nemen ter bescherming van de bewoners. Dus heeft de voorzitter dat punt verdaagd. Maar ik kan uit het besluit opmaken dat de gemeenteraad besloten heeft om het BPA voorlopig aan te nemen. Daar is nergens een stemming aan toegevoegd. Ik denk dat het een onzorgvuldigheid is. Bovendien wil ik jullie er toch eens op attent maken dat op een aantal ontwerpraadsbesluiten, u, meneer de burgemeester soms nog schepen als schepen bent benoemd. Dat kan toch eigenlijk niet.”


“Kan wel”, antwoordt Hendrickx (CD&V). “Voor bepaalde bevoegdheden ben ik nog schepen.”


“Dat is dan iets nieuws voor mij”, zegt Reniers. “U heeft alleszins nog 146 dagen te gaan. Ik heb mij een lintmeter aangeschaft en ik heb de schaar al vier keer mogen boven halen. U bent elke dag bij mij. En ik zal vooraan in de linie staan om mee uw afscheid te vieren.”


Ontroerend vindt de burgemeester dat. “We kijken de notulen na. Die kunnen altijd gewijzigd worden.”


Brandweerlieden mogen op verlof


De gemeenteraad van 20 december 2004 voerde voor de leden van het beroepsbrandweerkorps een verlof voorafgaand aan de pensionering in. Men kan dit nu verlengen tot 2014 en stelt daarom voor dat de gemeenteraad de voorwaarden wijzigt voor het bekomen van een verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van het beroepsbrandweerkorps.


Volgens Peter Reniers (LDD) gaat de goedkeuring van dit punt verder dan het ogenschijnlijk aan inhoud heeft. “Dit is eigenlijk een verlenging waarbij brandweerlieden de kans krijgen om verlof te nemen voor ze op pensioen gaan. Gaat de gemeenteraad over een paar jaar opnieuw met een verlenging geconfronteerd worden? En vind u het verdedigbaar dat een brandweerman minder lang kan werken, wanneer we juist aanmoedigen om mensen langer te laten werken? En heeft u al met de brandweer overleg gepleegd om over andere werkregimes te praten?”, vraagt hij aan de burgemeester.


“Dit is een beslissing van de federale overheid zonder de gemeentebesturen daarover te raadplegen”, antwoordt Marcel Hendrickx (CD&V) “Bij ons gaat het verlof pas in vanaf 58 jaar. Of het sociaal verantwoord is? In kader van de opdracht wel, want dit is een andere functie dan een administratieve kracht. Maar ik ben het wel volledig met u eens dat de federale overheid duidelijkheid moet scheppen en eventueel ook de financiële lasten daarvan moeten dragen.”


Alle fracties gaan akkoord.


Fout geparkeerd


De bestaande aanvullende reglementen op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg moeten aangepast worden in functie van de vooropgestelde wijzigingen voor het gebruik van de gemeentelijke parkeerkaarten (bewoners, werknemers, verzorgers).


Astrid Wittebolle (Groen!) last een knutselmomentje in. “Ik was één van de gelukkige burgers die het Turnhouts Kwartiertje hebben heeft aangekregen samen met de stadsgids. Als je worstenhandjes hebt, ben je al een kwartier bezig voordat je dat Turnhouts Kwartiertje kan laten in gaan. We willen vragen om volgende keer, en daar heb je dan een schaar voor nodig, die opening groter te maken. Bovendien is het een verwarrend uursysteem waar de Romeinen nog een puntje aan kunnen zuigen. Wij dachten om 3 uur niet te moeten betalen, maar de twijfel laait weer op. Er moet iets aan gedaan worden, want binnen de kortste keren is dat ding kapot.


Eva Huet (Open VLD) vraagt zich dan weer af waarom het college zo lang gewacht heeft met het uitstellen van de nieuwe parkeerregeling. “Waarom is dat pas zo laat gecommuniceerd? En wat is nu het statuut van de Hollandsestraat? De regels zijn uitgesteld naar 14 april, maar intussen liet de stad de burgers wel al betalen. Het is pas na het artikel in Het Laatste Nieuws van zaterdag 29 maart dat de parkeermeters afgedicht werden met een bericht. Wij gaan ons onthouden omdat wij vinden dat het college in de organisatie en communicatie heeft gefaald.”


“Dit punt had voor 1 april gestemd moeten zijn”, vindt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Als het nieuwe parkeerreglement was ingegaan op 1 april, dan hadden we dit moeten stemmen met terugwerkende kracht. Waarom zat dit punt niet in het pakket van de vorige gemeenteraad?”


Peter Reniers (LDD) voegt er nog aan toe: “Schepen Gevers, u bent verantwoordelijk voor mobiliteit. U herinnert u zich waarschijnlijk nog dat u in de verkiezingscampagne sprak dat mobiliteit een soep was. De ingrediënten die je nu gebruikt voor het betalend parkeren, hebben eerder iets weg van een hutsepot. Communicatie blijft een pijnpunt. Hoe wil je dit in de toekomst aanpakken? De Turnhoutenaars blijven met heel wat vragen zitten, en ik dacht dat dat net niet de bedoeling was.”


Marc Clymans (Groen!) begrijpt dan weer niet dat schepen Dimitri Gevers (sp.a) op één week tijd van idee verandert. “Ik heb op de laatste commissie 5 gezegd dat dit systeem niet ging kloppen op 1 april. Die vis is te groot. Schepen Gevers heeft daarop geantwoord dat er sowieso twee weken een gedoogbeleid zou gevoerd worden en dat we niet zouden ingaan op een uitstel van de parkeerregeling. Een week later is die beslissing volledig omgedraaid. Ik vind dit een hele rare kronkel. Was dat uw beslissing of die van uw coalitiepartner?”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) is ook niet tevreden met hoe alles verlopen is. “Mobiliteit is nog altijd voor een deel een soep, maar je moet wachten tot ze geproefd is om ze te beoordelen. Er zijn een paar foutjes gebeurd, maar daarom moet je het parkeerbeleid nog niet afschieten. 1 april hadden we gehaald als bij de buitenwereld alles op tijd klaar was. Maar de parkeerkaarten kwamen niet rond.”


Daarna richt hij zich op de tussenkomsten. “Mevrouw Huet: we hebben de betaalmeters pas afgeplakt nadat het artikel in HLN verschenen is, want we wisten het zelf niet. De Hollandsestraat komt niet in de parkeerregeling. Na een halfjaar gaan we een eerste keer evalueren. Dan kijken we waar er verschuivingen zijn en waar we het betalend parkeren moeten aanpassen.” Hij geeft aan Astrid Wittebolle nog toe dat hij de kaart van het Turnhouts kwartiertje niet zelf ontworpen heeft.


Schepen Francis Stijnen (CD&V) voegt daar aan toe dat de communicatiedienst goed werk heeft geleverd. “Zij hebben op korte termijn heel wat werk verricht om de verschuiving te communiceren naar de burgers, en dat is volgens mij goed verlopen.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) heeft nog geen antwoord op zijn vraag. “Het komt wel goed uit voor u, schepen Gevers, dat dit nu op de agenda staat. Men wist toch op voorhand dat deze zaken geregeld moesten worden. Waarom is dit niet vorige keer op de agenda geplaatst?”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) ontkent. “Dit komt mij niet goed uit. Wij hadden die reglementen nog niet nodig. We hadden al beslist om de eerste 14 dagen niet op te treden, dus vonden we het niet nodig om een extra gemeenteraad in te lassen.”


Astrid Wittebolle (Groen!) wil toch nog even benadrukken dat haar tussenkomst wel serieus was. “Het was wel wat dol, maar ik meen het wel. Ik neem aan dat ik een gemiddeld verstand heb, en heb er meer dan 2 minuten moeten kijken om te zien hoe het werkt. Plus het is verwarrend doordat die insnijding niet goed zit. Je gaat er zelf problemen mee krijgen. En ik had nog een vraagje: u heeft beloofd om het geld dat niet werd teruggevraagd aan een goed doel te geven. Mogen we samen beslissen welk goed doel?”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) had daar nog niet over nagedacht, maar staat er wel voor open. “Dat kunnen we gerust doen. Het gaat wel maar om een paar euro’s. Ondertussen zijn er ook zo’n 1000 bewonerskaarten aangevraagd, bijna 100 verzorgerskaarten, en op dit moment een 30 werknemerskaarten.” Na een vraag van Eva Huet (Open VLD) verzekert hij nog dat Apcoa heeft bevestigd dat de kaarten op 14 april klaar zullen zijn.
Peter Reniers (LDD) komt nog eens terug op het communicatieprobleem. “Voor alle duidelijkheid: het tijdstip van communiceren is mijn probleem, niet de dienst.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) vraagt nog of er een vragenuurtje kan ingelast worden: “Ik kan mij voorstellen dat burgers vervelende problemen gaan ondervinden. Is er een plaats of moment voorzien waar en wanneer ze die vragen kunnen stellen?” Met ‘bij Apcoa’ gaat hij niet akkoord. “Van Apcoa krijg je geen leuk antwoord. Zou je op Blairon geen laagdrempelig systeem organiseren om mensen te informeren?” Schepen Dimitri Gevers (sp.a) geeft hem gelijk. “Maar ook de communicatiedienst en mobiliteitsdienst staan op Blairon voor die mensen klaar.”


“In Lier hebben ze hetzelfde probleem”, vertelt Marc Clymans (Groen!). “Ik vind het niet eerlijk om voor dit iets dikker papier aan mensen van buiten Turnhout een euro te vragen. Ik pleit er niet voor om nutteloos papier weg te gooien. Maar het moet steviger, duurzamer zijn en dit is eigenlijk een vodje.”


Ook Bas Bax (sp.a) laat zijn stem horen. “De kaarten van het Turnhouts Kwartiertje zijn verspreid. Nu kan je er één kopen voor één euro in de Parkeershop. Kunnen die ook verspreid worden via de middenstand, via de winkels?”


Dat is een piste die Dimitri Gevers en co genegen zijn.


Open VLD en Vlaams Belang onthouden zich. LDD, Groen!, sp.a en CD&V gaan akkoord met dit punt.


Nachtwinkelvergunning


Uitbaters van internetcafés en nachtwinkels moeten voortaan voor het openen, het open houden of het heropenen in bezit zijn van een vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. De vergunning wordt afgeleverd voor een welbepaalde vestigingseenheid. De vergunning kan niet worden overgedragen aan een andere exploitant of naar een andere vestigingseenheid.


Bart Cabanier (Groen!) lijkt het dat dit punt niet buiten de politie en het college is gekomen. “Het Centrummanagement weet van niets. En ook uitbaters van nachtwinkels en internetcafés vallen uit de lucht als ik vraag of zij over dit punt aangesproken zijn. Dat is vreemd, want het gaat hier over kleine zelfstandigen zoals een bakker en een beenhouwer. Zij doen een zware investering, kloppen een paar jaar zware uren, om daarna hun zaak over te dragen aan iemand anders. Maar volgens het nieuwe reglement kan die vergunning niet overgedragen worden aan nieuwe exploitant. En dat is een streep door hun rekening”, zegt Cabanier. “Mijn vragen zijn dus: waarom is er geen overleg geweest en is er compensatie voorzien?”


Burgemeester Marcel Hendrickx vindt dat het eerste deel vervalt “Dit punt is heel uitvoerig besproken op de commissie. En dat was vooraf aangekondigd. Wat het tweede punt betreft: de bestaande nachtwinkels kunnen gewoon verder gaan, misschien moeten ze hier en daar wat aanpassen. We hebben het ontwerpreglement van VVSG overgenomen en verzwakt. Anders was het veel erger geweest.”


Bart Cabanier (Groen!) geeft niet af: “Maar zijn die mensen daarbij geraadpleegd? En waarom is Centrummanagement daar niet bij betrokken?”


“Er is geen vraag gekomen van het Centrummanagement om hen daarbij te betrekken”, antwoordt de burgemeester. “En er was vooraf geweten dat dit punt op de commissie besproken zou worden.”


Volgens Cabanier maakt de nieuwe regeling de toekomst van de uitbaters onzeker. Zij rekenen er volgens hem op om hun zaak zonder problemen te kunnen verkopen. “Nachtwinkels worden hier vooral gezien als bron van overlast”, zegt hij. “Niet als kleine zelfstandige ondernemers. In andere steden gaan ze daarmee aan tafel zitten. Dat mis ik hier.” Volgens de burgemeester is er geen overleg nodig “want de bestaande winkels kunnen blijven bestaan.”


Peter Reniers (LDD) komt nog eens terug op de uitspraak dat de commissieleden voldoende gelegenheid hadden om het dossier voor te bereiden. “Een diepgaande discussie is ons onthouden. Het dossier kwam de dag zelf aan. Mag ik vragen dat wanneer de documenten dag zelf nog aankomen, ze niet op eerstvolgende gemeenteraad voor te leggen. Dat kan de uiteindelijke tekst alleen maar ten goede komen. (burgemeester knikt) Knikt u nu ja, van goed? Want dan klinkt mij dat als muziek in de oren.”


Burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) wil dat wel doen. “Ik wil dat wel doen, maar er zullen uitzonderingen zijn zodat dit niet kan gebeuren.”


Astrid Wittebolle (Groen!) komt nog even op voor het centrummanagement waarvan ze lid is. “Als ik niet weet dat dat dossier speelt, is het moeilijk om die discussie aan te gaan.”


Groen! stemt tegen, de rest gaat akkoord. Al verstaat de burgemeester het ja-geknik van Eva Huet (Open VLD) even als een tegenstem. Waarop Pierre Gladinez (Open VLD) hem het verschil tussen ja en nee aanleert.


Reclame voor een studierichting die nog niet bestaat


De Stedelijke Handelsschool Turnhout vraagt de toestemming voor het opstarten van de studierichting Informaticabeheer.


Astrid Wittebolle (Groen!) feliciteert de mensen die dit mogelijk maken: “Ik wil de directie en het lerarenkorps feliciteren dat ze in moeilijke tijden keuzes maken die toekomst van de school garanderen.”


Peter Reniers (LDD) sluit zich daarbij aan, maar vraagt zich af of het normaal is dat die school daar al reclame rond maakt, nog voor de gemeenteraad goedkeuring heeft gegeven.


“We zitten in periode dat scholen zich profileren naar volgend schooljaar toe”, antwoordt schepen Francis Stijnen (CD&V). “Moest dat nog wijzigen, moet men dat terugschroeven. Maar ik zal de tussenkomsten overmaken naar directie.”


Alle fracties gaan akkoord.


KV Turnhout


In het beleidsplan ‘Turnhout Troef’ werd in het luik sportinfrastructuur opgenomen dat het stadsbestuur beroep zou doen op het Vlaams sportinfrastructuurplan voor het bekomen van een tussenkomst in de gebruiksvergoeding van een nieuw te realiseren kunstgrasveld op de gronden Sporthoeve. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten nog een aanvraagformulier en bijlagen worden overgemaakt.


Marc Clymans (Groen!) en zijn fractie zaten al maand te wachten op een uitleg over wat er met KV Turnhout zou gebeuren. “Wij horen geruchten dat er nu toch een financieel beleidsplan zou binnen zijn. Maar tijdens de vorige fractieleidervergadering is daar niets over gezegd. Er moet duidelijkheid komen. Nu is er al de hele tijd een periode bezig waarvan wij niet weten of er iets binnengekomen is.”


“Het staat op de agenda van de commissie in april”, vertelt schepen Eric Vos (CD&V). “Er is inderdaad een document binnen gekomen, maar we hebben daarover nog geen standpunt bepaald. We hebben de voorzitter van KV Turnhout uitgenodigd op de commissie om jullie vragen rechtstreeks te kunnen behandelen.”


Marc Clymans (Groen!) vindt dat er toch duidelijkheid moet zijn. “We horen elke dag geruchten, maar als er binnen de 3 maanden geen degelijk financieel beleidsplan zou zijn, dan ging de afspraak niet meer door. Is het dossier op tijd binnen?”


Astrid Wittebolle (Groen!) voegt daaraan toe. “Ik heb zelf het punt aangebracht op een vorige commissie, maar eerder in de vraagstelling: hoe ver staat het met financieel verhaal? Waar staan we als stad? Die vraag is hier voor ons nu van belang.”


“Het document is ingeschreven op 4 maart”, antwoordt schepen Vos. “We zullen met zijn allen een uitspraak doen of het een degelijk plan is.”


Iedereen gaat akkoord met dit punt.


Huurders van sociale woningen moeten Nederlands willen leren


De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de inwerkingtreding van het nieuw sociaal huurbesluit en de gevolgen hiervan voor de stad als verhuurder. De gemeenteraad wordt ook gevraagd goedkeuring te hechten aan het intern huurreglement, deel 1 en deel 2 voor de woningen gelegen te Wouwerstraat en Vredestraat, die onder de toepassing van het sociaal huurbesluit vallen.


Bart Cabanier (Groen!) zegt zich namens de fractie te willen onthouden omwille van de bereidheid om Nederlands te leren. “Het is een goede zaak dat ze Nederlands kunnen spreken. Dat bevordert de sociale cohesie. Het Nederlands leren, leeft ook bij hen. Tot voor kort waren er nog wachtlijsten voor de lessen Nederlands voor anderstaligen. Volgens ons is het alleen geen goed middel om de taalvereiste op te nemen in een sociaal huurbesluit.”


Ook Vlaams Belang onthoudt zich, maar om heel andere redenen. “Voor ons had hier een resultaatsverbintenis aan vast mogen hangen”, zegt Paul Meeus (Vlaams Belang). “Maar we zijn van oordeel dat met de wooncode en het sociaal huurbesluit het doel wordt voorbijgeschoten. Voor ons hebben moeten die dienen om tot een sociale mix te komen. Door de absolute en occasionele toelatingsvoorwaarden zijn wij van mening dat men de zaak uit het bedoeld verband trekt.”


Schepen Karel De Busser (CD&V) antwoordt: “Het gaat niet om moeten, maar om de bereidheid om Nederlands te leren.” “Dat heb ik niet gezegd”, repliceert Cabanier (Groen!). “Maar wonen is een grondwettelijk recht. Ook in de grondwet staat niet dat je daarvoor Nederlands moet kunnen, dus om dat eraan te verbinden…”


“Ik denk dat het een pluspunt is om meer variatie te brengen in sociale woningen”, gaat De Busser (CD&V) verder. “Dit gaat trouwens alleen om stadswoningen: die in de Wouwerstraat en Vredestraat. Zoveel aanbod is dat dus niet. Wat wel kan, is dat we in een volgende fase een overeenkomst sluiten met andere verhuurders in de stad. Daar kunnen we meer ons doel bereiken.”


De andere fracties gaan akkoord.


MilieubeleidsplanVolgens Marc Clymans (Groen!) is het milieubeleidsplan een realistisch plan, maar hij vindt het spijtig dat het niet ambitieuzer is. “Aan de andere kant leveren de plannen wel degelijk werk, er worden dingen gerealiseerd. Maar we vroegen ons af: vroeger waren de groenen altijd de schuld van alles. Nu krijgt Turnhout 50.000 euro minder. En nu is dat niet erg, want CD&V zit in de regering.” Hij pleit ervoor om een signaal te geven aan de Vlaamse en federale regering, waar CD&V in zit. “Want 50.000 euro minder is voor Turnhout een serieuze streep door de rekening.”


Schepen Luc Hermans (CD&V) vindt realisme juist een belangrijk punt: “Je mag doelstellingen hebben, maar je moet ze ook kunnen bereiken. Dat we 50.000 euro minder krijgen, klopt. We hebben die signalen al gegeven en zullen inventief moeten zijn. We proberen zo veel mogelijk subsidiekanalen aan te wenden om onze plannen te kunnen door zetten.”


Alle fracties gaan akkoord met dit punt.


Zal het speelpleintje verdwijnen?


De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van rooilijnplan opgemaakt in het kader van het project CBO (Constructieve Benadering Overheidsopdrachten) voor de Lokerenstraat definitief goed te keuren. Hiervoor werd een stedenbouwkundig attest afgeleverd voor de bouw van appartementen bestemd tot sociale huisvesting.


Marc Clymans (Groen!) is bezorgd om het verdwijnen van een speelpleintje. “Er is altijd gezegd dat er een compensatie zou zijn. Er is een speeltuintje voorzien op de Nieuwe Erven. Ook aan Blairon is er één. Maar die liggen al een stuk verder. Dan moeten kinderen over niet al te lange afstand stappen.”


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) deelt die bezorgdheid. “We zoeken mee naar een nieuwe speeltuin. Suggesties zijn welkom.”


Alle fracties gaan akkoord.


Rooilijnplan woonproject De Beuk


Op 27 maart 2006 werd de stedenbouwkundige vergunning toegekend aan de Turnhoutse Maatschappij voor de Huisvesting voor het bouwen van 15 sociale woningen met vrijstaande garages en tuinbergingen aan de Tielendijk en de Vlasgarenstraat. De gemeenteraad wordt gevraagd over te gaan tot de definitieve aanvaarding van het rooilijnplan opgemaakt in dit kader van het woonproject “De Beuk fase 3”


Marc Clymans (Groen!) excuseert zich nog voor hij aan de tussenkomst begint. “Sorry sorry sorry, dit is ook weer niet het punt, maar eerder een bezorgdheid om de mensen die onze vertegenwoordigers zijn bij de Turnhoutse Maatschappij voor Huisvesting. Waarom zouden we niet nu afspreken om minstens een tandje bij te steken? We kunnen niet verwachten dat ze passieve woningen gaan bouwen, want dat kost meer. Maar iets meer isolatie, scheelt veel in stookkosten. Kan dat meegenomen worden, en kunnen we dat voor alle sectoren doen waarmee we samenwerken?”


“Er worden al degelijke serieuze inspanningen geleverd door de Turnhoutse Huisvestingsmaatschappij”, antwoordt schepen Luc Hermans (CD&V). “Sommige waarden die zij hanteert zijn strenger dan die van de privémarkt.”


Ruimtelijk Structuurplan


De definitief aangepaste teksten en kaarten van het Ruimtelijk Structuurplan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


Renaat Decoster (Vlaams Belang) vindt de gewestplannen te statisch. “Dynamiek van de samenleving is onvermijdelijk. Het is dus een uitdaging om daarmee gelijke tred te houden. Maar Turnhout neemt de tijd. Nu pas ligt het plan klaar. Opmerkelijk, want Dendermonde had dezelfde fases al doorlopen in juli 2000. Als men meer dan 11 jaar nodig heeft om tot een structuurplan te komen, loopt men het gevaar altijd achter de feiten aan te lopen.”


Hij vindt dat het Turnhouts structuurplan te weinig structuur bevat en teveel plan. “Het is een gebetonneerd gewestplan. Men maakt zich zorgen over de verkeerssituatie. Een betere ontsluiting dringt zich op. Veel burgers denken dat het doortrekken van de ring een oplossing kan bieden. Ook voor ons mag dit debat gevoerd worden.”


Decoster gaat verder met zonevreemde woningen. “11 jaar volstond niet om alle zonevreemde woningen te inventariseren. In het decreet ruimtelijke ordening zijn deze mensen stiefmoederlijk behandeld. Men kan pas met kennis van zaken over een beleid spreken als men de juiste gegevens heeft, en dat kan pas na het optekenen van een inventaris.”


Dan volgen nog een aantal opmerkingen over de Gecoro. “De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening is niet openbaar. De gemeenteraad draait wel op voor de verantwoordelijkheid, maar de commissie ontsnapt aan democratische inbreng. Ook de samenstelling roept vraagtekens op. Men zou ook werken aan een nieuwe raad zonder dat de gemeenteraad daarin werd geraadpleegd. Dat is in strijd met het decreet. En het wordt tijd dat hierin orde op zaken wordt gesteld. Dus wij gaan ons onthouden”, aldus Renaat Decoster.


Ook Marc Clymans (Groen!) heeft enkele opmerkingen. “Sorry dat ik u nog eens lastig val, maar er zijn een aantal bezwaren ingediend en eigenlijk blijven die bestaan. Tekstueel blijft het knelpunt er. Wij vroegen ons af: zijn er genoeg betaalbare woningen in Turnhout? Maar dat werd altijd van kaart geveegd. Want dat hoort niet thuis in een plan. Ook op het vlak van mobiliteit zijn er vraagtekens. Het blijven verdedigen van parkings in de binnenstad, en dan pas kijken naar de optie van randparkings: daar hebben wij vragen bij.


Hebben we voldoende personeel om de ruimtelijke uitvoeringsplannen te maken? Doe je er niets mee, dan is het zonde van alle papier. En dan een derde puntje: als het plan wordt goedgekeurd, voldoen we dan aan alle criteria om zelf vergunningen te mogen uitreiken?


Open VLD is dan weer heel tevreden dat de procedure voor het structuurplan afgerond wordt. “We hebben de afgelopen jaren heel intens aan dit dossier meegewerkt”, vertelt Jan Maes (Open VLD). “Eerst via onze toenmalige schepen Tom Van Even, daarna met 20 bezwaren op de ontwerptekst. Open VLD is verheugd dat de Gecoro onze bezwaren met een open, maar kritische geest heeft onderzocht en een aantal van hen heeft overgenomen.”


Maes geeft een paar voorbeelden. “We hebben gevraagd om een actieplan op te maken voor alternatieve voetgangers- en fietsersdoorsteken. De Gecoro volgde Open VLD hierin en heeft geadviseerd om dit in de tekst op te nemen. Daarnaast legt Open VLD de nadruk op een grondige herinrichting van knooppunt 24 tussen de N19 en de E34. De Gecoro gaf prioriteit aan het stedelijk plateau, maar voor Open VLD is dat geen of-of-verhaal. Beide projecten zijn noodzakelijk voor een kwaliteitsvolle uitbouw van de Kempische Noord-Zuidverbinding. We verwachten van de schepen van mobiliteit dat hij dit project gerealiseerd kan krijgen;”


Daarnaast stelde Open VLD zich vragen bij de Noordboulevard, vroeg om overleg met de NMBS voor een tweede station in het industriegebied en twee sporen richting Herentals, en stelde voor acties te ondernemen om ruimere woningen in de binnenstad te behouden. “We vroegen ons ook af waarom de rol van het AGB in stedelijke ontwikkeling niet opgenomen was in het plan en stelden dat men bij verdere ontwikkeling van de zuidelijke woonwijken rekening moest houden met de sociale samenstelling bij inplanning van nieuwe sociale woonwijken”, gaat Jan Maes verder. “Ook drukten we onze bezorgdheid uit om het verdwijnen van de huidige schietstand aan de Veedijk.”


Open VLD dankt ook de dienst Ruimtelijke Ordening voor hun werk in dit project en zal erover waken dat dit plan daadwerkelijk als basis zal dienen voor alle beslissingen die impact hebben op ruimtelijke ordening in Turnhout.


Schepen Dimitri Gevers (sp.a) sluit zich aan bij Jan Maes. “Dit is geen partijpolitiek verhaal, maar een heel lijvig document. Het heeft lang geduurd, maar er is een evenwicht, de discussie is inhoudelijk genoeg gevoerd. Wat mobiliteit betreft: ik ben bereid om daarover te praten. En meneer Clymans: betaalbaar wonen doen wij niet met structuurplan.”


“We hopen dat we het werk aankunnen”, gaat de schepen verder. “We hebben al twee extra stedenbouwkundigen in dienst en één mobiliteitsambtenaar. Bij deze wil ik ook een woord van dank uitspreken voor alle inbreng van de dienst ruimtelijke ordening.”


Marc Clymans (Groen!) herinnert de schepen er nog eens aan dat er over het doortrekken van de ring al niet meer gepraat moet worden: “Meneer Decoster zou nog blij naar huis gaan, maar laat ons duidelijk zijn: dat idee is geschrapt, daar moeten we niet over beginnen.” Waarop schepen Gevers zegt dat alleen zotten nooit van gedacht veranderen.


Clymans herinnert zich ook nog dat Open Vld heel trots was dat ruimtelijke ordening en mobiliteit goed bezig was. “Dat bekijken we nu toch anders”, zegt hij. “Wat personeel betreft, zou je eigenlijk moeten zeggen: zoveel mensen hebben we nodig, dus zoveel moeten we er hebben. Ook mijn derde vraag was nog niet beantwoord. Wanneer kunnen we zelf vergunningen afleveren?”


“We kunnen niet 100 procent inschatten hoeveel volk we nodig hebben”, antwoordt ook Dimitri Gevers (sp.a). “En de ontvoogding hebben we niet zelf in handen.”


Renaat Decoster (Vlaams Belang) is blij dat de groenen zich zorgen maken over de gemoedstoestand waarin zijn partij naar huis gaat. Maar hij wil ook nog benadrukken dat zo’n structuurplan moet kunnen wijzigen naar de noden die zich stellen. “Je kan niet zeggen: we hebben dit afgeschoten. Met het ontwikkelen van het noorden van Turnhout, waar we ons op verheugen, gaat daar een probleem komen met de twee ophaalbruggetjes. Op de Steenweg op Merksplas staat men alle dagen in de file. Daar moet u toch ook over bezorgd zijn.”


Gevers voegt daar aan toe dat niets statisch is. “Ik denk hetzelfde als Meneer Decoster, maar Meneer Clymans heeft ook gelijk dat het in het huidige structuurplan geschrapt is. Er zal een aanpassing van het structuurplan moeten komen.”


“Maar dat gaat geen 5 jaar duren?”, vraagt Renaat Decoster zich af. “Voor mij hoeft dat niet zo lang te duren”, aldus Gevers.


Vlaams Belang, LDD en Groen! onthouden zich. De rest gaat akkoord.


Mosquito’s mogen hangjongeren niet wegjagenHannes Anaf (sp.a) vraagt naar de houding van de stad Turnhout t.o.v. het gebruik van mosquito’s? Dat zijn apparaten die ultrasone geluiden voortbrengen die enkel waargenomen kunnen worden door jongeren. In verschillende Nederlandse steden zijn deze reeds in gebruik om jongeren weg te jagen van het openbaar domein. Dit fenomeen is stilaan naar België aan het overvliegen.


“Ik wil het stadsbestuur een pluim geven voor de manier waarop ze in dialoog is getreden met de hangjongeren en zich niet heeft laten verleiden tot een repressief beleid terwijl er uit verschillende hoeken druk werd uitgeoefend om dat wel te doen.”


Naast de uitnodiging van enkele ‘hangjongeren’ op de nieuwjaarsreceptie van de stedelijke jeugddienst, en de van de stad Turnhout, wil Anaf een derde positief signaal geven. “De mosquito’s komen overgewaaid. Het klinkt redelijk onaannemelijk dat je vanaf een bepaalde leeftijd bepaalde geluiden niet meer kan horen, maar er is een internetsite waar je de test kan doen. Ik wou het hier doen, maar dat zou een pijnlijk zijn, want niemand zou het horen.”


Op de site staan vier fragmentjes te horen van 12, 14, 16 en 17kilohertz. Bij de uitleg staat dat mensen ouder dan 60 het eerste fragment niet meer horen. Het tweede hoor je tot je 55, en het derde tot je 30. “Ik ben met mijn collega’s aan de computer gaan zitten”, vertelt Anaf. “Het laatste fragmentje kon ik alleen nog horen en dat is het geluid dat de mosquito’s produceert. Je zou denken dat je aan het geluid went, maar dat is niet zo. De mosquito’s wisselen de toonhoogte af tussen 16 en 17 kilohertz.”


Anaf is alleszins niet enthousiast over het toestel. “Ik vind het een grote schande. Dit apparaat reduceert jongeren tot wilde dieren. Ik ben blij in de meerderheid verbolgen stemmen te horen. Ik zou een sterk signaal willen vragen van de gemeenteraad om dit te verbieden.”


De burgemeester zou dat ook graag eens uittesten, maar zegt dit absoluut niet toe te laten in Turnhout. “Daar zijn een aantal redenen voor. Ten eerste ethisch, zoals u zelf zegt: het rondhangen van jongeren is ook een recht. We hebben geluk gehad om met mensen kennis te maken, er zitten moeilijken tussen, maar heel die groep mag niet gestigmatiseerd worden. Het is discriminerend ten overstaan van bepaalde leeftijdsgroep. Ook vanuit gezondheid: dit apparaat kan hoofdpijn veroorzaken. Het is onvoldoende gegarandeerd dat dit geen schadelijke gevolgen met zich mee zou brengen. Bovendien zou de groep zich gewoon verplaatsen als dit apparaat aan het Kasteel bevestigd zou worden. Maar dat is niet de voornaamste reden. We gaan onderzoeken of de wet van 12 juli 85 hierop van toepassing is. Volstaat die wet niet, dan vaardigen we op korte termijn een politiereglement uit.”


Bart Cabanier (Groen!) vraagt zich af of dit ook voor honden kan ingezet worden.


“Voor de spreeuwenplaag hebben we ooit iets gelijkaardig toegepast”, vertelt de burgemeester. “Maar voor honden zie ik dit niet noodzakelijk.”


Paul Meeus (Vlaams Belang) vindt een goede regelgeving het belangrijkst. “In Turnhout is dat apparaat niet nodig. Maar het is toch zo dat er geen vaste regelgeving over bestaat. Het kan particulier gekocht worden en je kan het aan je gevel hangen. Dat moet men vermijden.”


De burgemeester benadrukt nog dat hij een goed contact met die jongeren veel belangrijker vindt. “Maar ten overstaan van de private persoon, moeten we inderdaad bekijken of de wet volstaat.” Meeus volgt hem daarin. “De hangjongeren zijn nog twee keer op preventieraad geweest”, voegt Hendrickx eraan toe. “En nu zijn we op zoek naar afspraken waarin zij zelf orde in die regeling gaan houden.”


Ook Hannes Anaf wil daar nog iets aan toevoegen. “Er moet inderdaad een Vlaamse of Federale wet rond komen, maar ik heb vandaag nog contact gehad met het kabinet van Anciaux. En die zijn er nog niet helemaal uit. Daarom wou ik vragen om het alvast op Turnhouts vlak te verbieden.”


Kiest Turnhout voor een groene energieleverancier?


Eerst nog een grapje van Bart Cabanier (Groen!): “Ik had nog een bedenking bij het punt van meneer Anaf. Hij heeft het over geluiden die mensen afschrikken, maar er waren de voorbije zomer ook geluiden die mensen aantrokken. Wat we daarmee moeten doen, is een ander verhaal. Maar mijn grap gaat een beetje de mist in”, lacht hij wanneer er weinig reactie op komt.


“Ahum, Electrabel”, gaat hij verder, “besliste om de contracten voor de levering van elektriciteit aan 170 gemeenten, waaronder Turnhout – niet te verlengen. Groen! stelt voor dat Turnhout kiest voor een energieleverancier die 100 % groene stroom levert. De stad kan het voorbeeld geven dat een ecologisch en duurzaam beleid zeker haalbaar is. De stad kan door deze houding de energiemaatschappijen onder positieve druk zetten om te investeren in groene stroomproductie. Groene stroom blijkt op dit ogenblik en volgens gegevens van de VREG, zelfs onbetwistbaar goedkoper te zijn voor particulieren. Groene stroom heeft ook een vaste prijs, wat met de voortdurend stijgende energieprijzen, zeer interessant is. Tot slot doen we als stad een goede zaak voor het milieu, want de energieproductie voor de stad is volledig zuiver, zonder CO2-uitstoot en zonder nucleair afval. Gaan we voor de honderd procent?”


“Als college hebben wij ervoor geopteerd om voor 100 procent groene stroom in te schrijven”, zegt schepen Luc Hermans, waarop een welgemeend whoehoe uit de raadszaal weerklinkt. “We hebben een voorbeeldfunctie. Op de dag van vandaag doet elke leverancier moeite om groene stroom aan de man te brengen. Groene stroom is wel nog steeds afhankelijk is van beursnoteringen, dus daar is een variabele stroom. Maar het verhaal stopt hier niet. We moeten voldoende inspanningen blijven leveren om het energieverbruik te sparen.”


Namens zijn fractie feliciteert Bart Cabanier schepen Hermans met die beslissing. “U heeft een goede keuze gemaakt.”


Toon Otten (CD&V) voegt daaraan toe dat Turnhout al 30.940 euro geïnvesteerd heeft in groene energie via IKA, de groene vleugel van Electrabel.


Stapt de stad mee in het Cambio-autodelenproject?“De Stadsregio heeft een een enquêtes gelanceerd met de vraag of er in onze contreien interesse is voor autodelen”, zegt Bart Cabanier (Groen!). “Ze doen dat samen met Cambio, het autodeelbedrijf dat al op verschillende plekken in het land haar service aanbiedt. Autodelen is niet alleen interessant voor particulieren, ook bedrijven en de stad kunnen gebruik maken van en hun voordeel doen met deze dienst. De stad heeft nu zelf een eigen wagenpark, waarbij op rustigere momenten diverse wagens aan de kant staan. Op piekmomenten zijn er soms auto’s te kort. Met cambio kan de grootte van het wagenpark optimaal afgestemd worden op de noden van de stad. Wil de stad mee in dit project stappen en (een deel) van de medewerkers gebruik laten maken van cambio-autodelen voor hun verplaatsingen?”


“Ook deze vraag gaan we positief beantwoorden. We zijn in onze goeie”, zegt schepen Karel De Busser (CD&V). “Er bestaat al een soort autodelen in Turnhout. Want we hebben een autopoule opgestart waar een aantal wagens zijn ingezet die je op afspraak kan vastleggen. We zullen ons degelijk informeren en de discussie in de commissie verder voeren.”


“Nogmaals dankuzeer”, antwoordt Cabanier. “Aan goed bestuur duidelijk geen gebrek vandaag. Had ik dat geweten had ik meteen de wereldvrede op agenda gezet.”


Turnhoutse delegatie gaat naar China“Van 15 tot 25 mei 2009 gaat een Turnhoutse delegatie naar China”, zegt Paul Meeus (Vlaams Belang. “Ik heb daar nog niet veel over kunnen achterhalen. Blijkbaar is alles klaar om te vertrekken. Ik vind het jammer dat de doelstellingen niet vooraf zijn besproken op commissie.” Hij wil weten hoe en op basis waarvan is de delegatie samengesteld, welke het doel en programma zijn van deze reis. Heeft de Mondiale Raad een specifieke opdracht in het kader van deze reis? Zo ja, welke? Wat zijn de kosten en overweegt de delegatie en/of het stadsbestuur een initiatief om die bezorgdheid rond Tibet te delen?


Burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) doet de delegatie net niet uit de doeken. “Delegatie bestaat uit de stadssecretaris en ik, want wij zijn van begin af aan betrokken bij samenwerking. En in China hecht men er veel belang dat de top erbij is. Twee leden van schepencollege gaan mee en twee leden van de mondiale raad. Ook de ambtenaar van Vlaamse Regering gaat mee. De namen zullen we in besloten zitting geven. Ook zijn echtgenote gaat mee, maar die betaalt reis zelf.”


“De totale kost is 21674,93 euro”, beantwoordt de burgemeester de vragen. “En toen ik de vraag las rond Tibet had ik de bedenking: kent meneer Meeus China wel? Hanzong is op de landkaart van China een speldenprik. Als wij tegen die mensen gaan zeggen dat ze er iets tegen moeten doen, wat zou dat opleveren? Alleen een vertroebelde relatie.”


Meeus heeft toch aantal bedenkingen. “De ambtenaar van Vlaamse Regering gaat in functie mee?” Hendrickx antwoordt dat hij intussen op pensioen is, maar de reis moest normaal vroeger doorgaan. “Dat zijn echtgenote meegaat, begrijp ik niet”, gaat Meeus verder. “De kwestie van de doelstellingen: dat fotoproject kan toch niet het enige zijn? En wat Tibet betreft, ik weet dat dat niet helpt. Maar ik denk dat we signalen moeten geven. U moet zich niet op de grond smijten. Het is maar een idee, maar tijdens die reis kan je de Chinese vlag aan stadhuis hangen, maar hang er de vlag van Tibet naast. Dat vind ik een goed signaal.”


“Maar we zijn daarom bekommerd. Net zoals we bekommerd zijn om de schending van de mensenrechten in tal van landen”, antwoordt Hendrickx.


“Je hebt gelijk”, geeft Meeus toe. “Maar het is je plicht om daarover een signaal te geven op een heel bescheiden en geweldloze manier. Dan wil ik nog vragen: waarom gaan er 2 leden van de mondiale raad mee, en niet 1?”


Hendrickx voegt daar nog aan toe: “we hebben in privé-gesprekken al meermaals over mensenrechtenaspect gepraat. Ze weten verdraaid goed hoe wij daarover denken in Turnhout. Maar zij kunnen daar ook niets aan veranderen.”


Waarop Meeus zegt: “onder vier ogen, dat hebben ze het liefst. Als het naar buiten komt, is het wel een probleem. U vraagt mij of ik China ken? Ik ken China onvoldoende, maar ik heb ook nog niet de kans gekregen om mee te gaan. Maar geef mij de kans, ik zal de reis betalen. En ik zorg ervoor dat mijn bijdrage heel constructief zal zijn.”


Schepen Peter Segers (sp.a) komt ook nog even tussen; “Het college heeft de delegatie samengesteld en koos voor 2 leden van de mondiale raad. Eind 2008 loopt de convenant ten einde. Wij gaan daar naartoe voor een evaluatie van de huidige samenwerking en op welke vlakken er verder samengewerkt kan worden. Een aantal thema’s zijn al aangeraakt: de fototentoonstelling. Maar we kijken ook naar milieu, gezondheidszorg en armoedeprojecten: hoe is dat daar georganiseerd, en zijn er potentiële samenwerkingen mogelijk? Er is ook een project van de tekenacademie met een school van uitwisseling van tekeningen. Er is afgesproken dat er een evaluatie van bezoek zal gebeuren op de mondiale raad.”


“Het programma intrigeert mij wel een beetje”, antwoordt Paul Meeus. “Wat is het georganiseerde dagprogramma? Kunnen we hen nadien daarover te bevragen? Tenslotte vind ik de geheimdoenerij over de missie vreemd. We kunnen het toch niet maken om dat stil te houden? Wat beweegt u om daar zo geheimzinnig over te doen?”


“Ik ben bereid om na afloop de ervaringen te delen en voor vragen en opmerkingen open te staan”, zegt Segers nog. En de burgemeester belooft om de namen in besloten zitting mee te geven.


Vraag naar uniform taxitarief“De laatste maanden ontvangt de dienst lokale economie en de politie steeds meer klachten van en over taxibedrijven in verband met zwartwerk, oneerlijke concurrentie en andere onregelmatigheden binnen de sector”, zegt Toon Otten (CD&V). “Veel heeft te maken met de tarieven die de verschillende taximaatschappijen zelf mogen bepalen. Door deze vrijheid worden er zeer scherpe prijszettingen bepaald die bij concurrerende taximaatschappijen vaak de reactie ontlokken dat er onder de prijs wordt gereden.”


“Zes jaar geleden heeft de burgemeester reeds een poging gedaan om met alle taximaatschappijen één tarief af te spreken om zo de spanningen in de sector te vermijden”, gaat hij verder. “De verschillende onderhandelaars raakten echter niet tot een akkoord. Nochtans zien we dat in een stad als Antwerpen het perfect mogelijk moet zijn om dergelijke afspraken te maken. In Antwerpen zijn dan ook de positieve gevolgen te zien van deze maatregel. De spanningen en klachten binnen de sector zijn daar herleid tot een minimum.”


“Een dergelijke maatregel zou ook de taximaatschappijen in Turnhout en hun klanten ten goede komen”, denkt hij. “In Turnhout zijn er 9 taxibedrijven en rijden er zo’n 46 taxi’s. Taxi’s bieden een belangrijke dienst aan de bevolking van de Turnhoutse stadsregio en ook aan de mensen van buitenaf, denk maar aan de vele zakenmensen die hier gebruik van maken. Ook het imago van onze stad hangt hier voor een stuk van af.”


“Kan het stadsbestuur het initiatief nemen om met de taxibedrijven in overleg met de politie tot een gezamenlijk tarief en taxireglement te komen?”


“Eind 2007 en begin dit jaar zijn er 18 pv’s overgemaakt aan 1 taxibedrijf voor sluikwerk, zwartwerk, overtredingen in reglement”, geeft burgemeester Marcel Hendrickx (CD&V) toe. “Dat bedrijf heeft daar zijn verklaringen voor. Woensdag komen we samen met die eigenaar.”


“Er is wel een bitse strijd tussen bepaalde taxibedrijven bezig in Turnhout”, gaat hij verder. “Een tiental jaren terug hebben we ook al samen gezeten. Toen hebben we duidelijke afspraak om aan dezelfde tarieven te gaan werken. Maar omdat er nieuwe taxibedrijven bijkwamen, is die strijd ontbonden. We zullen proberen om een tarief vast te laten leggen door gemeenteraad. We gaan er bijkomende bepalingen inzetten. In commissie kunnen we overleggen wat dat kan zijn. We willen voor de zomer nog een reglement hebben.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...