Gemeenteraad 16 mei 2011: Messcherp

Auteur: Pieter Meireleire
Bron: Gazet van Turnhout

Naar ondertussen goede gewoonte nenem wij hier de uitstekende verslaggeving van Gazet van Turnhout over.


De gemeenteraad van gisterenavond, maandag 16 mei, mag gerust historisch genoemd worden. Niet meteen voor wat er gezegd is, wél omdat er voor het eerst in de geschiedenis van Turnhout een ‘groene’ schepen in het college zetelt. De eedaflegging van Astrid Wittebolle was meteen het hoogtepunt van de gemeenteraad.
Slechts vier punten op de agenda maandag.

1)      Schepen Karel De Busser nam ontslag als schepen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervan kennis te nemen.

Burgemeester Francis Stijnen (CD&V) blies, naar aanleiding van het afscheid van De Busser, nog een laatste keer de loftrompet voor de ouderdomsdeken van de gemeenteraad. “Karel is 17 jaar lang schepen geweest in onze stad. Vooral op sociaal vlak heeft hij heel wat verwezenlijkt. Denk maar aan wat hij gedaan heeft voor het ziekenhuis, de OCMW, kinderopvang, senioren en de derde en vierde wereld. Deze legislatuur had hij er ook huisvesting en facility management bij. Karel stond altijd open voor overleg en deed alles met de nodige humor.”

2)      Door het ontslag van de heer Karel De Busser als schepen, moet er een nieuwe schepen worden verkozen.Deze wordt verkozen op basis van een akte van voordracht. De akte van voordracht van de kandidaat-schepen draagt mevrouw Astrid Wittebolle voor als nieuwe schepen. Wanneer deze akte ontvankelijk wordt verklaard, legt de kandidaat-schepen in handen van de burgemeester de eed af. Tenslotte zal ook de rangorde van de schepenen worden vastgesteld.

De eedaflegging van Wittebolle werd door de voltallige gemeenteraad, en de talrijk opgekomen supporters, op luid applaus onthaald. Wittebolle is als zevende schepen bevoegd voor communicatie, buurt- en wijkwerking, facility management (stadsgebouwen, logistiek, wagenpark, meubilair), toerisme, feestelijkheden, 2012, Warande/APB en het stadsregionaal beleid.

3)      Tijdens de gemeenteraad van 28 februari 2011 kwam men – ingevolge de niet-goedkeuring van het mobiliteitsplan – tot de vaststelling dat er geen stabiele meerderheid meer was. Om terug tot een stabiele meerderheid te komen, werden gesprekken aangeknoopt om een derde partij mee op te nemen in de coalitie. Deze gesprekken resulteerden o.m. in een bestuursakkoord tussen CD&V, sp.a en Groen! onder de titel ‘Turnhout, parkstad op mensenmaat. Van centrumstad naar stadsregionaal centrum’. De gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van dit aanvullend bestuursakkoord tussen CD&V, sp.a en Groen!.
Na een korte uiteenzetting van de krachtlijnen van het nieuwe bestuursakkoord door de burgemeester volgden drie messcherpe tussenkomsten van de oppositiepartijen. Te beginnen met Paul Meeus (Vlaams Belang). Hij startte zijn betoog echter met een oprecht woord van dank voor alle raadsleden die hem een hart onder de riem hebben gestoken naar aanleiding van het overlijden van zijn vader. “Het toont dat we ondanks onze politieke meningsverschillen toch allemaal mensen zijn die elkaar steunen op moeilijke momenten. Mijn oprechte dank daarvoor.” Waarna Meeus overging tot de orde van de dag. Hieronder volgt de integrale tussenkomst.

“Na de breuk in de Turnhoutse meerderheid op 28 februari klonken de decibels luid in Turnhout. Aan de ene kant waren dat scheldpartijen, vloeken en andere krachttermen, terwijl aan de andere kant vreugdekreten en zelfs knallende champagnekurken de trommelvliezen deden daveren. Aan de kant van de oppositie werden dure eden gezworen om de gehavende meerderheid niet te depanneren.Gelet op het feit dat het Vlaams Belang persona non grata blijft – ook al voeren we al jaren gedegen en constructief oppositie met keurige dossierkennis -, was het uitkijken naar de andere oppositiepartijen. Peter Reniers van Turnhout Vooruit liet meteen duidelijk verstaan dat men op hem niet hoefde te rekenen. Ook de Open VLD liet het liefst de kelk aan zich voorbijgaan, al ging ze toch even op de koffie bij sp.a en CD&V omdat ze gevraagd werden voor een gesprek. Uit beleefdheid dus. En met een flink eisenpakket. Het werd voorspelbaar niets.
Bleef dus enkel Groen! over. Na wat gepalaver heeft Groen! de stap gezet “om zijn verantwoordelijkheid op te nemen” en een schepen te leveren die een leuke maandwedde op zak mag steken. Met bovendien een nieuwe voorzitster aan het roer die het al jaren erg goed kan vinden met de sp.a, was de stap naar de linkervleugel van de in de minderheid gestelde meerderheid wel erg klein. Groen! heeft tot voor kort de oude meerderheid bekampt en een gemeenteraadslid dat zich constructief wilde opstellen tegenover die meerderheid boos laten vertrekken. Leuk om te vermelden is dat Bart Cabanier mij vorige week aansprak en vrolijk meldde dat er in mijn vrije tribune één foutje stond. En dat was het stukje over zijn weelderige haardos waarin hij vol ongeloof zou staan krabben. Die haardos is al een tijdje verdwenen, zei hij, maar al de rest was juist… Het is een uitspraak die niet zonder betekenis is…Vandaag stappen de overblijvers vlotjes “constructief” en zonder verpinken zelf mee in een nieuwe meerderheid, na een herhaald ‘no way!’ van de nagelnieuwe schepen. Een bocht van 180 graden, of niet?Op anderhalf jaar van de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we dus voor het eerst een groene schepen in Turnhout. Het valt af te wachten of die veelplezier aan haar job gaat beleven, want de oude kaduke meerderheid overeind helpen hijsen, is geen behartenswaardige job. Groen! neemt het volledig ontspoorde communicatiebeleid van de stuntelende Katrien van de Poel over, alsook de wijk- en buurtwerking. Het valt te verwachten dat zij dit zullen aanwenden om hun propagandaslag voor 2012 te voeren. Katrien houdt niet veel meer over en zal nu de door haar zo begeerde quality-time ook tijdens de uren kunnen beleven of eens meer met de hond kunnen gaan wandelen. Evenzeer zal Astrid Wittebolle de leidende schepen worden van het feestjaarprogramma ‘Turnhout 2012’, dat nu echt een groene bedoening wordt: echtgenoot Karl van den Broeck in de algemene vergadering, eeuwig groen lachebekje Jos Geysels in het dagelijks bestuur en voormalig kandidaat op de Groen!-lijst Jef van Eyck als coördinator. Niet dat we aan Karls en Jefs capaciteiten twijfelen, maar het is het politieke beeld, het politieke plaatje dat hier doorweegt. Het is onbegrijpelijk dat burgemeester Stijnen dit – en ook toerisme – zomaar uit handen geeft. Hij heeft er werkelijk alles voor over om zijn politiek vel toch maar te redden…
Want dat er niets is ondernomen om de plooien met de drie dissidenten van 28 februari glad te strijken en daarmee een deugdelijk intern akkoord te sluiten, is alom bekend. Zelfs de nationale CD&V-leiding had hier geen vat op. Wie de duimen heeft moeten leggen, was de populaire stemmentrekker Karel De Busser en niet de over zichzelf erg tevreden Katrien van de Poel. Het zoenoffer Karel wordt evenwel naar verluidt royaal vergoed voor deze ‘onbaatzuchtige’ terugtrekking… We zullen daar niet verder over uitweiden, zeker als daar al oude CD&V-coryfeeën in het openbaar ongezouten uitspraken over doen.
Maar ook sp.a doet zoveel water in zijn wijn dat het niet meer schoon is. De Noordboulevard of Hertog hendrik I-lei – door ons ooit smalend de Baron Dimitri Sluipweg genoemd – was het kroonjuweel van de ooit jonge en dynamische, maar nu uitgebluste schepen Gevers. Hij had er meer dan gewoon zijn nek voor uitgestoken en er bakken kritiek over geïncasseerd. De weg wordt nu helemaal geschrapt – voor ons niet gelaten overigens – en de schepen slikt de pil, nu zeggende dat het Parkstadplan schitterende alternatieven biedt… Begrijpe wie kan. Het concurrerende mobiliteitsplan van architect Vanhout dat zolang werd genegeerd en zelfs bestreden – en de dada van Groen! was -, wordt nu het evangelie. Vandaag aanbidden wat gisteren nog werd verguisd, je moet het maar kunnen. Ook voor hen is zowat alles goed om nog eventjes politiek te overleven. Ze hangen compleet in de touwen na de uppercut vanuit de onberekenbare coalitiepartner en worden nu weer bij hun positieven gebracht door de vrienden – of is het een interventieteam? – van Groen!
Over het nijpende veiligheidsprobleem in de binnenstad waaraan Burgemeester Stijnen – met de hete adem van het Vlaams Belang in de nek – snel eens wat zou gaan doen, is het absoluut windstil in het nieuwe bestuursakkoord. Het lijkt wel of Stijnen de andere kant op kijkt… Is veiligheid plots geen prioriteit meer? Mag het alleen nog gaan over groene longen, speelpleintjes, leuke fuifzalen en een klimaatneutrale stad? Uiteraard kan de vraag naar het kostenplaatsje niet achterwege blijven. Beloven is goed, maar betalen is wat anders. We kijken dus uit hoe de oude en nieuwe bestuurders tot een fatsoenlijke begroting voor het volgende jaar gaan komen. Maar dat het groene walhalla dat men ons voorspiegelt, de stad fors op kosten gaat jagen, staat in de sterren geschreven. Het worden weerom geen prettige tijden voor schepen van financiën Maes…
En wat met Turnova, waar Groen! altijd zo hard en kritisch over was? Is dat de pil die zij gaan slikken? Daarnaast hadden we ook wel graag iets geweten over de houding van de nieuwe coalitiepartner over het zwembad-drama? Tot voor kort liet Groen! zich niet onbetuigd als het ging om fundamentele opmerkingen en bezwaren. Heel vaak zelfs zaten zij daarbij op dezelfde golflengte als het Vlaams Belang… Wat gaat er nu gebeuren? Gaat de kritiek verstommen omwille van de lieve coalitievrede? Hoe zit het trouwens met het innovatiepark rond het station dat extra subsidies zou bekomen omdat er een rechtstreekse verbindingsweg – die nu wegvalt – zou komen? Het was immers een van de motivaties om die Europese subsidies te binnen te halen…
Nog een vraag die wij ons stellen, maar waar met geen woord over gerept wordt, is die wat er nu te gebeuren staat met de politieke verhoudingen in de OCMW-raad. Wordt Groen! nu bij de meerderheid betrokken via het Vast Bureau en dit ten nadele van de Open VLD of levert Groen! een soort gedoogsteun? Een afspraak die niet op papier staat, maar die diverse geërgerde CD&V-bronnen ons bevestigen, is dat Groen! ook bekomen heeft dat ze op 12 oktober 2012 onmiddellijk bij de coalitievorming zullen worden betrokken. Men gaat er klaarblijkelijk van uit dat deze coalitie aan een rit van zeven en een half jaar begint. Het oordeel van de kiezer afwachten, is blijkbaar van minder belang. Of is democratie een begrip dat jullie pas hanteren als het goed uitkomt?
Dit akkoord is een akkoord van politieke kameleons die letterlijk en figuurlijk van kleur verschieten als de inzet hun eigen politiek vel wordt. Alles wordt dan plots mogelijk. Schepen Vos had dat wellicht goed door toen hij zich als allerlaatste nog trachtte te verzetten tegen verwarrende knipper- en andere verkeerslichten. Want geef toe, burgemeester, die verkeerslicht-beeldspraak van u was niet echt goed gevonden. U moet toch weten dat als alle drie de lampen – rood, oranje en groen – op moeilijke kruispunten tegelijk en om ter hardst willen branden, er chaos ontstaat en er ongelukken van kunnen komen. En als ze wel zouden branden zoals ooit aan de vijfhoek bij de Watertoren, dan is het hek helemaal van de dam. By te way: is het nu waar of niet waar dat de stad die Watertoren gaat aankopen op aandringen van Groen! 
Tot zover onze niet erg milde commentaar bij de nieuwe coalitievorming. Wie persoonlijk werd vermeld, moet zich enkel politiek aangesproken weten. De nieuwe coalitie mag rekenen op de enige zekerheid in de Turnhoutse politiek: de niet aflatende kritische oppositie van het Vlaams Belang. Nu Groen! mee in het schootsveld komt, wordt dat alleen maar leuker. Wij hebben er zin in. Jullie ook nog? Ik dank u voor uw aandacht en kijk uit naar uw antwoorden op de vele vragen.” 

Na Vlaams Belang was het de beurt aan Pierre Gladiné (Open Vld) om zijn gal te spuwen. “De legislatuur is gestart met het verhogen van de belastingen. Dit was nodig om het bestuursakkoord” Turnhout centrumstad op mensenmaat” uit te voeren. 4 Jaar later schiet er van dit beleidsplan niet veel meer over. Het beleidsakkoord voorzag een goede communicatie en duidelijkheid. Deze doelstellingen werden nooit in de praktijk omgezet. Bewijs hiervan is dat er nog nooit zoveel actiegroepen zijn gevormd en organisaties zelf opiniepeilingen hebben uitgevoerd.
Het beleidsplan voorzag een financieel gezond beleid en verwees naar de terechte vragen vanuit de bevolking die in het beleid van de komende zes jaar een antwoord moeten krijgen. Nu heeft de begroting2011 een tekort van 6,5 miljoen euro, financieel gezond kan je wel anders noemen. Het zal de jongere generatie zijn die deze schulden moeten afbetalen.
Het hoofdstuk “Woonstad op mensenmaat” is buiten het activeren van het AGB en het verfraaien van het openbaar domein helemaal afgevoerd. Het mobiliteitsplan dat de fundering en ruwbouw moest vormen van dit hoofdstuk werd in de GR van 28 februari verworpen. Ik wil hierbij een stuk uit de notulen citeren.
Schepen Gevers sprak: Beter kan ik het niet doen. Als iemand denkt dat ie het beter kan dan mag hij dat nu zeggen. En dan mag hij nu een alternatief opnoemen want dat heb ik nog niet gehoord. Het is dankzij de 3 collega’s van CD&V en de voltallige oppositie die in de GR van 28 februari toen hun nek hebben uitgestoken dat er nu wel een bereidheid is om alternatieven te onderzoeken. Onze fractie stelt vast dat SP.a nu wel de bocht van 180 graden wilt nemen en Turnhout Parkstad mee omarmen.
Het is vandaag een opmerkelijke dag in de Turnhoutse politiek. Voor het eerst treedt Groen toe tot het stadsbestuur. We verwelkomen vandaag dan ook een nieuwe schepen, mevrouw Wittebolle. Haar wacht de taak om Karel De Busser te doen vergeten. Naar eigen zeggen kon deze schepen de bevolkingsgroei van 38.000 naar 41.000 inwoners ‘op zijne frak steken’. Er wacht schepen Wittebolle dan ook een bijzonder lastige taak dit verlies in het Turnhoutse schepencollege te kunnen opvangen.
Voor ons ligt dan ook een nieuw bestuursakkoord tussen CD&V, sp.a en Groen voor de komende 17 maanden, al hebben de drie partijen al aangegeven dat het ook wel eens voor wat langer zou kunnen zijn. De kiezer weet meteen waar hij aan toe is.
Om het in de woorden van onze nieuwe schepen te zeggen, kunnen we dit akkoord dan ook beschrijven als ‘een leuk akkoord van toffe jongens en meisjes’. Schoon van ver, maar ver van schoon is misschien een betere beschrijving van dit akkoord. Toegegeven, wat er in het akkoord staat kan ons grotendeels bekoren. Een keuze voor ‘Turnhout Parkstad’ van Luc Vanhout en het schrappen van de Noordboulevard steunen wij immers van harte. Ook de grote aandacht voor de regionale rol die Turnhout vervult en de verdere samenwerking binnen de Stadsregio kunnen op onze steun rekenen.
In het akkoord zijn echter een aantal zaken niet of nauwelijks opgenomen, en dat maakt ons veel meer zorgen. Over hoe al de ‘leuke ideeën’ uit dit akkoord betaald zullen worden blijft het immers oorverdovend stil. We kunnen enkel lezen dat De budgetten zullen worden aangepast om dit bestuursakkoord binnen de gestelde termijnen te realiseren.” Kunnen we hieruit concluderen dat de begroting van 2011, die al een tekort vertoonde van 6,5 miljoen euro nog eens in negatieve zin zal worden aangepast? Daarbovenop kunnen we nog eens lezen “In dit verband dient het Warande-dividend gerealiseerd te worden: de middelen die Turnhout uitspaart dank zij de overname van de Warande door de provincie, vloeien deels terug naar de gehele cultuur- en vrijetijdsector.” Laat ons duidelijk zijn, het Warandedividend is al lang opgesoupeerd. Je kan een euro maar één keer uitgeven. Dit akkoord is dus overduidelijk gebouwd op drijfzand, of beter gezegd een financieel moeras. De rekening wordt dus simpelweg doorgeschoven naar de volgende legislatuur.
Ook het onderdeel over economie en ondernemen blijft enorm vaag. Buiten enkele plattitudes staat hier simpelweg niets in. Mevrouw Maes, u kan toch moeilijk ontkennen dat uw beleid inzake lokale economie de voorbije jaren geen succes was. Dit akkoord geeft aan dat u simpelweg weer tot de orde van de dag kan overgaan, zonder enige noemenswaardige bijsturing. Echt een bemoedigende gedachte voor de Turnhoutse ondernemer die het de laatste jaren bijzonder moeilijk heeft gehad, lijkt me.
CD&V en sp.a zijn dus in hun opzet geslaagd. Ze hebben, op schepen De Busser na, allemaal hun postje kunnen behouden. Het mocht blijkbaar wel iets kosten, maar veel belang werd daar duidelijk niet aan gehecht. ‘Après nous le déluge’ lijkt duidelijk het leidmotief. Wat er na 2012 gebeurt, interesseert schijnbaar niemand. De ultieme vorm van kortetermijnpolitiek?
Tot slot nog een bedenking naar de Groene fractie in de gemeenteraad. Toen u nog in de oppositie zat had u net als ons meermaals bedenkingen bij het democratische gehalte van dit gemeentebestuur. Toen Open Vld de ‘eer’ kreeg om mee te onderhandelen, kaartten we dit ook aan. De voorzitterschappen van de commissie en de gemeenteraad op een correcte wijze verdelen, zou het politieke debat levendiger en inhoudelijker kunnen maken. Heeft u dit ook op tafel gelegd of reageert u met de intussen bekende quote van de heer Bax: “We zitten ondertussen in de meerderheid. We hebben dat toen gezegd als oppositiepartij. Meer ga ik daar niet over zeggen”

Als laatste kwam Peter Reniers (Turnhout Vooruit) aan het woord.

“Staat u mij toe om ook hier vandaag namens de fractie Turnhout Vooruit een invalshoek, zij het dan een kritische, ten berde te brengen over het nieuwe bestuursakkoord. Na de laatste gemeenteraad heb ik evenwel geleerd dat te vroeg demarreren niet altijd goed is, nietwaar schepen Van de Poel en dat inderdaad de prijzen aan de meet gegeven worden. En aangezien die eindstreep nog niet in het vooruitzicht is gesteld zal ik mij dan ook hoeden voor al te vooruitziende uitspraken. En ik moet toegeven mevrouw Van de Poel dat uw ludieke reactie mij even uit balans bracht. Maar als je zelf uitdeelt moet je ook kunnen incasseren. Geen probleem. Of dit nu een betere schepen van u maakt is nog maar de vraag. Maar over communicatie moet u zich alvast geen zorgen meer maken. Dit bevoegdheidspakket gaat immers naar de nieuwe schepen. 
En dat mijn tussenkomst van twee weken zeker niet onterecht was, ook al leek het voor de buitenstaander even anders, kan ik u alvast meegeven dat niemand minder dan de nieuwe schepen van communicatie me met mijn punt van kritiek trouwens gelijk gaf.
Wat het bestuursakkoord dan zelf betreft. Hier ligt zonder meer een akkoord ter goedkeuring voor met heel wat groene accenten en dit moet zelfs bij sommigen binnen de nieuwe meerderheid op knarsetanden zijn onthaald. Ik kan mij alvast niet van de indruk ontdoen dat de vorige meerderheid van sp.a en CD&V wel degelijk in de touwen hing om zoveel toegevingen te doen. Een voorbode van wie hier nu echt de touwtjes in handen heeft?
De eerste zin spreekt alvast boekdelen. CD&V, sp.a en Groen! willen samen besturen. Willen, dames en heren? Onder de gegeven omstandigheden zal moeten wel meer op zijn plaats zijn. Immers, waarom werd Groen dan niet van meet af aan in de coalitie opgenomen? Toen was het nog dat men geen coalitie wenste van verliezers. En kijk wat vroeger blijkbaar absoluut niet kon, kan nu blijkbaar wel. Nood breekt wet.”
En dat wordt ook de rode draad binnen dit akkoord. Wat vroeger nog met hand en tand werd verdedigd is vandaag eenvoudigweg bespreekbaar.  We hebben ook te maken met de meest linkse coalitie die Turnhout ooit heeft gekend. Zo laat nog in de legislatuur mee in een coalitie stappen houdt ongetwijfeld risico’s in en of dit een goede zaak is zal nog moeten blijken. Alleszins is het geen weerspiegling van de huidige kiesintenties, immers een ruime meerderheid van de kiezers stemt vandaag de dag anders.
Bovendien verschuiven ook de verhoudingen van de fracties binnen het college. Vooral de sp.a en Groen! krijgen een grotere armslag en zal de CD&V het ongetwijfeld nog moeilijker krijgen om haar zin door te drukken. Het grote machtsbastion van christendemocraten krijgt opnieuw een tik. Worden zij definitief uitgeteld op 14 oktober 2012? Afwachten maar.
Dat deze nieuwe coalitie verder het voortouw neemt om de stadsregio nog meer armslag te geven kan ik alleen maar mee onderschrijven en u krijgt dan ook in deze mijn volle steun. Maar men kan het blijkbaar niet laten om zichzelf extra in de kijker te plaatsen. Wederom heeft men het over een pioniersrol die Turnhout speelt. Laat Turnhout vooral de evenknie zijn van haar buurgemeenten Vosselaar, Beerse en Oud-Turnhout, ook al is Turnhout de grote broer van de stadsregio. Het is niet wat op papier staat waar u op zal worden afgerekend maar wel wat u daarvan in de praktijk hebt omgezet.
Parkstad Turnhout wordt verder als basis genomen voor wat het toekomstig mobiliteitsplan moet worden voor Turnhout, maar ook voor de verdere uitbouw van de stad en de stadsregio. Ik ben dit plan genegen en ben er van overtuigd dat het vele positieve elementen bevat en mogelijke antwoorden biedt op de vele mobiliteitsvraagstukken. Schepen Gevers doet er zich wel wat gemakkelijk van af door te stellen dat het verworpen mobiliteitsplan eigenlijk al voor 80% het Parkstad Turnhout plan was.
Waarom hebt u dan niet vooral ingezet op die andere 20%, die 20% die de meeste reacties bij de burgers teweeg bracht? De Noordboulevard die u vroeger nog door dik en dun verdedigde, waar in het verleden volgens u geen alternatieven voor bestonden, kan nu wel zonder verpinken worden geschrapt. Ik lees dat het alternatief , de door de open VLD aangebrachte Kanaalboulevard, nu wel zal worden onderzocht. Maar was die al niet opgenomen in het onderzoekswerk van Tritel? Bleek toen al niet uit de metingen van hun computermodel dat dit geen valabel alternatief was omdat het sowieso meer regionaal verkeer zou aantrekken? Gaan we nu andere onderzoeksresultaten voorgeschoteld krijgen? Want dat er iets aan de noordelijke ontsluiting van Turnhout moet gebeuren, daar zijn we het met z’n allen toch over eens.
Verder wordt er met geen woord gerept over het Stedelijk Plateau. Wat gaat er met dit project gebeuren? Zijn de ventwegen in Parkstad Turnhout het alternatief? Want het Stedelijk Plateau kost enorm veel geld. Op dit moment wordt het al geraamd op 46 miljoen euro, zo blijkt uit een parlementaire vraag. Turnhout zal mogelijk een pak dieper in de buidel moeten tasten om dit dossier mee te financieren.
Er wordt gesproken over een bijkomende randparking. Waar gaat die komen? Daarnaast wordt een ‘zone 30’ naar voren geschoven voor de binnenstad. Hoe definieert u de binnenstad?
Het Turnhouts kwartiertje waar Groen! toch ook geen voorstander van was, wat gaat daar mee gebeuren? Wat met al die parkeerkaarten die de vorige meerderheid in het leven riep. Blijven die allemaal bestaan of worden die ook op hun efficientie en nuttigheid onderzocht?
Verder ook geen uitspraken over het bestaande parkeerbeleid, de VINCI parking die de stad handenvol geld kost. Gaat dit contract opnieuw onderhandeld worden gezien VINCI nu op een vrij hoge bezettingsgraad kan rekenen? Wat met APCOA, had Groen! hier ook geen vragen omtrent? En blijft het de initiele bedoeling om betalend parkeren verder uit te breiden binnen de ring?
Buurten en wijken krijgen instrumenten om zelf delen van het beleid te bepalen. Men zal het graag horen, maar als je ziet dat wijken op een aantal vlakken in de kou blijven staan, er onvoldoende naar hen wordt geluisterd, zij alleen nog maar de breekhamer kennen om gehoord te worden, lijkt mij dit mogelijk ook een doodgeboren kind.”
Maak vooral eerst dat waar wat er al op papier staat vooraleer men nieuwe engagementen aangaat. Dan is er al werk genoeg aan de winkel en meer nog stem de betrokken stadsdiensten af op het vele werk dat op hen afkomt. Maar ook dit initiatief krijgt van mij een kans.
Turnhout 2012 wordt ongetwijfeld het paradepaardje van Groen! En schepen Wittebolle, u vindt daar ongetwijfeld heel wat vrienden terug, nietwaar? Het kan niet anders dan dat dit een succes wordt. Groen! heeft het bijzonder goed bekeken om vooral op die terreinen accenten te leggen waar men volgend jaar mee kan uitpakken. 2012 een kantelmoment, een feestjaar en het is maar te hopen dat het feesten zich zal doorzetten tot het einde van deze legislatuur. Maar Turnhout 2012 is nog op zoek naar sponsors, zal de stad nog wat dieper in de buidel tasten nu Groen! het in deze voor het zeggen heeft? Want met de overname van de Warande door de provincie bespaart Turnhout heel wat middelen uit. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Toch wel onbegrijpelijk dat de CD&V zo’n dossier uit handen geeft, een project waar men in een verkiezingsjaar nog mee had kunnen uitpakken.
Blijven nog over Turnova en het zwembad. Wat met deze dossiers dames en heren van de nieuwe meerderheid. Groen! had toch ook wel wat bezwaren tegen Turnova en nog meer over de financiele aanpak van het zwembaddossier. Mogen we nu een versnelde definitieve sluiting van het zwembad verwachten nu Groen! in de meerderheid zit? En ja, wat met die watertoren, zat de aankoop nu wel of niet in het eisenpakket van Groen!?
Verder wordt expleciet vermeld dat Turnhout een voltijdse wereldconsulente zal behouden. Stond die job dan op de tocht? Begrijp ik ook niet goed de link tussen de veiligheid en fuivende jongeren die men nu ‘s nachts niet meer op de baan moet sturen omdat de fuifzaal in de stad gelegen is. Fuivende jongeren en alcohol, en dat geldt eigenlijk voor iedereen, vormen altijd een risico. Of men dan van nabij of van ver moet komen, met de fiets of de auto, dit is daaraan ondergeschikt. Laten we die peperdure fuifzaal eerst maar eens in gebruik nemen en afwachten welke effectieve risico’s dit allemaal met zich meebrengt.
Met bijzonder veel belangstelling las ik in het bestuursakkoord dat de middenstand en de horeca nieuwe impulsen moeten krijgen. Hiermee erkent de stad dat vooral deze segmenten in de Turnhoutse samenleving het de laatste jaren hard te verduren kregen. Als daar nu nog voldoende middelen tegenover worden geplaatst dan is een eerste positieve aanzet gegeven.
En het bestuursakkoord sluit af met een toch wel opmerkelijke quote: In alle beleidsdomeinen streeft de nieuwe bestuursploeg ernaar op een heldere manier met de burger te communiceren. Wat dit dan al niet het geval?
Ter afronding van mijn tussenkomst wil ik nog enkele woorden kwijt over een paar hoofdrolspelers in de totstandkoming van deze nieuwe bestuursploeg. In de eerste plaats wil ik mijn welgemeende felicitaties overmaken aan de nieuwbakken schepen Wittebolle. Astrid, als het even mag, ik had u graag naast mijn zijde gehouden. Uw tussenkomsten van hieruit zal ik missen. De oppositie verliest een persoonlijkheid.  Mevrouw Wittebolle, politiek kent weinig zekerheden. In het begin van het jaar stond u nog met 1 been buiten deze raad, nu staat u met beide benen in het college. Het kan verkeren. Maar u krikt zonder twijfel het niveau van het college op. U hebt een respectabel bevoegdheidspakket afgedwongen, aan u om te bewijzen dat u het college waard bent. Want niet alleen de oppositie maar ook uw eigen achterban zal kritisch toekijken op wat u realiseert of net niet realiseert.
Aan de voorzitter van deze raad wil ik het volgende kwijt. Ik blijf het jammer vinden dat u in uw zoektocht naar een nieuwe meerderheid enkel eigen succes vooropstelde. Allerlei pogingen, zelfs vanuit het nationale bestuur van de CD&V, om zich met de dissidenten alsnog te verzoenen, stierven bij u op een njet. Met uw insteek halen de drie dissidenten alsnog hun gelijk door zich te onthouden in een dossier die de politieke crisis definitief op gang trok. Dat een partij waar christelijke waarden, zoals vergeving en menselijkheid toch hoog in het vaandel staan, zo maar naast zich neerlegt roept heel wat vragen op.
De eens zo gestructureerde en uitgebalanceerde partij CD&V, hebben we mogen vaststellen, is niet meer. Leiding en opleiding bestaan blijkbaar alleen nog maar op papier. Mensen evolueren met de tijd, denkpatronen veranderen, partijen moeten dat ook. En het is vooral de partij die zich aan de denkwereld van haar leden moet aanpassen en niet andersom. U bent daar niet in geslaagd om dit te bewerkstelligen. Ik ben benieuwd of dit succesje opweegt tegen wat uw partij mogelijk in het najaar van 2012 te wachten staat.”
En mijn allerlaatste woorden schenk ik aan collega De Busser. Wat ogenschijnlijk op een bijzonder nobele geste leek, en ik heb het natuurlijk over uw ontslag als schepen, is geevolueerd in een initiatief met een toch wel wrange nasmaak. Blijkt namelijk, en verbeter me alstublieft als dit niet juist is, dat u uw ontslagbrief pas zou tekenen onder bepaalde voorwaarden. Zo moest u raadslid blijven, een zitje hebben in de politieraad, effectief  lid worden van enkele commissies met daarbovenop een financiële tegemoetkoming. Wie wil onder de gegeven omstandigheden geen ontslag nemen mijnheer De Busser. Achttien jaar lang was u schepen waarin u waarschijnlijk vooral de eerste 14 jaar opmerkelijk werk hebt verricht. Want deze legislatuur blonk u nu niet bepaald uit in dossierkennis en kan ik met moeite uw verwezenlijkingen uit de hoed toveren. Maar het zal wel aan mij liggen natuurlijk, Alzheimer weet u. Ik ben ervan overtuigd dat u uw partij pas echt een dienst had bewezen wanneer u ook als raadslid ontslag had genomen en hierdoor ook de verdere financiëleeisen kwamen te vervallen. Nu zal dit toch een smetje blijven op een opmerkelijke carrière als schepen in Turnhout. Bovendien had u dan ook plaats gemaakt voor uw voorzitster. En wat kan er nu mooier zijn dan de rode loper uit te rollen voor de ‘coming women’ binnen uw partij.

Burgemeester Stijnen, schepen Suzy Maes, Astrid Wittebolle zelf reageerden op de diverse kritieken. “Ik hoor heel wat speculaties in de tussenkomsten van de oppositie”, stak Stijnen van wal. Terwijl wij ons beleid rationeel willen voeren en niet gestoeld op emotionaliteit. De kiezer zal in 2012 wel oordelen. Het klopt niet dat veiligheid in het bestuursakkoord niet aan bod komt. Dit blijft een belangrijk domein waar we op blijven inzetten. Een aantal zaken uit het vorige bestuursakkoord blijven nu ook nog gelden voor de nieuwe coalitie.
Het innovatiepark in de stationsomgeving blijft heel belangrijk. Nu de Noordboulevard geschrapt is zullen we naar andere manieren moeten zoeken om de bereikbaarheid ervan te organiseren. We blijven Europese middelen zoeken voor het centrum.”
Op het luik mobiliteit wilde de burgemeester nog niet ingaan. “Dat bespreken we tijdens de commissievergaderingen de komende maanden. Ik kan wel zeggen dat persoonlijk succes voor ons geen enkele rol speelt in de verwezenlijking van een aangepast mobiliteitsplan. Het belang van de burger primeert voor mij. W gaan nu de tijd nemen om het nieuwe verkeersplatform op te richten dat adviserend moet werken. Het hertalen van het plan van architect Luc Vanhout naar een concreet mobiliteitsplan, conform de Vlaamse wetgeving, vraagt tijd. Wanneer dat klaar zal zijn weten we dus niet.”

Kersvers schepen Wittebolle nam ook kort het woord. “Ik ben nog niet verander nu ik in de meerderheid zit. Ik ken het politieke spel zoals iedereen hier en zal het dan ook spelen. Groen! heeft de voorbije weken veel gepraat met CD&V en sp.a. We zullen het het komende anderhalf jaar niet gemakkelijk krijgen, maar we gaan samenwerken om er het beste van te maken.”

Over het budget bleef schepen Suzy Maes ook kort. “We zullen in de toekomst enkele budgetwijzigingen doorvoeren. Hoe dat precies zal gebeuren wordt bestudeerd.”

Omdat raadslid Meeus (Vlaams Belang) toch nog graag de mening van Groen! wilde horen over Turnova, het zwembad en het OCMW richtte hij zijn vraag specifiek aan Wittebolle. Die reageerde als volgt: “Ik blijf binnen het Autonoom Gemeentebedrijf hetzelfde doen voor het zwembad. Op dat vlak verandert onze lijn niet. Het dossier Turnova heb ik nog niet besproken. Binnenkort gaan we een eerste keer samenzitten. Ik zal het groene gedachtegoed verdedigen in het schepencollege. Zo werkt dat.”

 


4)      Ingevolge de gesprekken om een stabiele meerderheid te bekomen, werd – zoals hierboven gezegd – een derde partij mee opgenomen in de coalitie. Dit resulteerde o.m. in de opname van een schepen van Groen! in het college van burgemeester en schepenen. Daardoor zal in het college van burgemeester en schepenen een herverdeling van bevoegdheden plaatsvinden. Het is daarom aangewezen ook de bevoegdheidsverdeling tussen de commissies te herzien en de samenstelling ervan te wijzigen. Ook de verkiezing van de voorzitters zal opnieuw dienen te gebeuren. De gemeenteraad wordt gevraagd de verschillende gemeenteraadsbeslissingen m.b.t. de gemeenteraadscommissies op te heffen met ingang van 6 juni 2011.

Iedereen ging akkoord met dit punt. En daarmee zat de eerste gemeenteraad met de nieuwe meerderheidscoalitie erop. Om het afscheid van De Busser – die overigens wel als raadslid in de gemeenteraad blijft zetelen – en de verwelkoming van Wittebolle in het schepencollege werd achteraf een receptie georganiseerd.

 

Bestuurslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...