Geen begroting 2010 etaleert malaise in schepencollege

De Vlaams Belang fractie in de Turnhoutse gemeenteraad is niet te spreken over het feit dat het Turnhoutse stadsbestuur er niet in slaagt binnen de normale termijn een deugdelijke begroting (budget) voor 2010 voor te leggen.
De interne gesprekken daaromtrent zijn al meerdere weken aan de gang, maar leid(d)en duidelijk niet tot evenwichtige resultaten. Het door schepen Gevers herhaaldelijk als één en ondeelbaar bestempelde college, lijkt eens te meer een luchtspiegeling te zijn. Blijkbaar moeten de megaprojecten en persoonlijke projecten van de schepenen waarbij men elkaar geen millimeter speelruimte laat onverminderd doorgang vinden zodat belangrijke keuzes niet kunnen gemaakt worden in het kader van een gezond financieel huishouden van de stad. Bovendien slaagt het college er blijkbaar niet in de tering naar de nering te zetten.
Onze fundamentele waarschuwingen bij de begrotingsbesprekingen van de vorige jaren werden duidelijk in de wind geslagen. Het Vlaams Belang vreest dan ook dat – eens te meer! – de Turnhoutse burger het gelag zal moeten betalen en geconfronteerd gaat worden met belastingverhogingen. Onze fractie neemt bovendien geen genoegen met de oppervlakkige verklaringen van schepen Maes ter zake. Met de mededeling: “We moeten alles goed bestuderen,”tracht men alleen tijd te winnen, de schijn te redden en de gemeenteraad te ontwijken.
Het spreekt vanzelf dat fractievoorzitter Paul Meeus op de gemeenteraad van 30 november het schepencollege over deze gang van zaken ernstig aan de tand zal voelen en ten gronde zal ondervragen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...