Gazet van Antwerpen: potje schelden

In de marge van het “dossier islam” in Gazet van Antwerpen, verlaagt hoofdredacteur Luc Rademakers zich vandaag tot een platte scheldpartij aan het adres van het Vlaams Belang. Dat doet wel vaker dienst als een handige bliksemafleider om het échte debat uit de weg te gaan en dat is nu niet anders. Wij zetten even de puntjes op de ‘i’.

“Opvallend toch dat jonge moslims en het Vlaams Belang op een aantal ethische domeinen heel erg gelijklopende standpunten hebben”. Ach ja, daar gaan we weer. Zo kennen we er ook wel wat. Om in dezelfde stijl te blijven: “opvallend hoe liberalen en socialisten op een aantal ethische domeinen dezelfde politiek voeren als de nazi’s, kijk maar naar de euthanasiewet”…
Terug naar Rademakers: “Neem nu de gelijkberechtiging voor hetero- en homoseksuelen., waarin door het parlement al baanbrekend werk is verricht”. “Als er wat meer traditionele moslims in het parlement hadden gezeteld, hadden zij in een coalitie met het Vlaams Belang een aantal homorechten kunnen afblokken”, schrijft hij.

Wat een onzin. Het is niet de eerste keer dat conservatieve moslims en het Vlaams Belang in dezelfde zak worden gestopt, maar als we ons niet vergissen hebben de radicale moslims van de AEL bij de laatste verkiezingen toch maar een kartel gevormd met de linkse rakkers van de Partij van de Arbeid en niét met het Vlaams Belang… Uit de peiling van Gazet van Antwerpen blijkt dat amper 17% van de ondervraagde moslimjongeren homoseksualiteit aanvaardbaar vindt. “Onaanvaardbaar”, dat is wel heel wat anders dan wat het Vlaams Belang daarover zegt! Wij hebben nooit of nergens gezegd dat homoseksualiteit onaanvaardbaar is, laat staan “een ziekte”. Maar dat betekent nog niet dat we het homohuwelijk toejuichen of dat we gelukkig zijn met het zogenaamde ‘adoptierecht’ voor homo’s. Rademakers maakt daar één potje en een goedkope karikatuur van.

Het Vlaams Belang heeft trouwens nooit opgeroepen om homo’s van torengebouwen te werpen of de kop in te slaan. En als homo’s op straat of in parken in elkaar wordt getimmerd is dat ook nooit het werk van leden of sympathisanten van onze partij. De daders van agressie tegen homo’s zitten niet bij ons. En dat weten de homo’s zelf ook maar al te goed… Waarom vertelt Rademakers dàt niet?

Het moet zijn dat het schijnbaar niet te stuiten succes van het Vlaams Belang sommige journalisten mateloos dwars zit, want in het slot van zijn betoog gaat Rademakers helemaal uit de bocht. Ga er even bij zitten en lees mee. “Zo heeft iemand als Gerolf Annemans zich ontwikkeld tot de vertegenwoordiger van de leugen. Recent nog stelde Annemans zich voor als de auteur van een economische pudding, gevuld met ingrediënten waarmee hij de klanten van zijn partij wil lekker maken maar waarmee hij uiteindelijk niet meer is dan een Sinterklaas met zwarte baard. Sinterklaas dropt ook in elke schoorsteen wat. Dat is toch wat een aantal jonge Vlamingen denkt.” En, gaat hij dapper verder: “Terwijl de partijtenoren in Rabat fratsen uithalen voor de camera, zit de achtergelaten Annemans in de Kamer te zuchten naar aandacht. Hij isoleert er de feiten van de dag, interpreteert en verdraait ze tot ze passen in het verleidingsverhaal waarmee hij zo veel mogelijk kiezers probeert in bed te krijgen. Politiek als anemometer: bah! Als je die de Kamer uit laat, tocht het tot in de Marokkaanse Sahara. Toch verstandig van de partijbonzen van het Vlaams Belang om Annemans goed binnensKamers te houden.”

Alstublieft! Tot zover het objectieve en genuanceerde betoog van Luc Rademakers. Applaus in Hasselt. Maar als het zijn bedoeling is om de laatste trouwe lezers van zijn Gazet weg te jagen, is hij goed bezig… De aanval van Luc Rademakers is het antwoord op een column van Gerolf Annemans eerder deze week (zie gerolfannemans.be), waarin hij de brutale machtsgreep van de socialisten op Gazet van Antwerpen heeft aangeklaagd.

U zit natuurlijk te wachten op een streepje commentaar bij zoveel vuilspuiterij. Annemans, “de vertegenwoordiger van de leugen”? Je hoeft het niet altijd met ons of met hem eens te zijn, maar komaan zeg. Een “economische pudding”? Zou het? Heeft Rademakers dan niet gelezen of gehoord dat de kern van ons partij- en economisch programma – de eis voor Vlaamse onafhankelijkheid – zopas onderschreven werd door vooraanstaande toplui uit de Vlaamse bedrijfswereld. Of is het net dààrom dat Rademakers zo door het dolle heen is en zijn gal spuwt?

“Sinterklaas met zwarte baard”, die “in elke schoorsteen wat dropt”? Een “anemometer”, een windmeter die opmeet vanuit welke hoek de wind waait en op basis daarvan zijn politieke standpunten bepaalt? Wat een onzin. Sinterklaas zit niet bij ons! Die zat tot voor kort bij de SP.A. En de Sint heet Steve Stevaert. Weet u nog, mijnheer Rademakers, de man die u op Linkeroever heeft “gedropt” om het roer bij Gazet van Antwerpen drastisch om te gooien en elke dag een Vlaams Belanger door de gehaktmolen te draaien…

Het was ‘Sinterklaas’ Stevaert die zoveel mogelijk kiezers in bed probeerde te krijgen met zijn “alles gratis”-sprookjes… En toen die kiezers door hadden dat Sinterklaas niet bestaat, dropte hij nog vlug het gouverneurschap van Limburg in zijn eigen schoen… Zullen we het daar maar bij laten, mijnheer Rademakers?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...