Extreemrechts? Ik dacht het niet.

In ‘Dewael en Vanderpoorten: N-VA, het nieuwe platform voor extreem rechts’ (De Morgen, 16 juli 2012) wordt het Vlaams Belang niet minder dan acht keer ‘extreem rechts’ genoemd. Als gevolg van enkele overlopers van het Vlaams Belang zou het “extreemrechtse gedachtegoed” nu ook een plaats krijgen bij de N-VA, zo waarschuwen Dewael en Vanderpoorten. Patrick Dewael noemt het extreemrechtse gedachtegoed en de vermeende belijders ervan een ‘sluipend gif’. ‘Vergif’, het is eens wat anders als de ‘mestkevers’ van Karel De Gucht.

Sommigen zijn reeds in 2010 overgestapt naar N-VA. Hebben zij, zoals Dewael stelt “hun ideeën meegenomen naar de N-VA”? Misschien wel in hun hoofd, maar in de praktijk is daar vooralsnog niets van te merken. Om maar één voorbeeld te geven: het voorbije jaar heeft Vlaams Minister van Inburgering en N-VA’er Geert Bourgeois niet alleen vele moskeeën erkend en gesubsidieerd, maar ook een Vlaamse imamopleiding in de steigers gezet. Bovendien heeft de N-VA samen met de SP.A de moslimomroep MTRO (‘Moslim Televisie en Radio Omroep’) in het leven geroepen, waarop moslimfundamentalisten te zien zijn die zich met Vlaams belastinggeld van anti-Westerse retoriek bedienen. Dit ‘sluipend gif’ wordt door de N-VA in onze samenleving geïnjecteerd. Met goedkeuring van een aantal ex-Vlaams Belangers.

Is het Vlaams Belang een ‘extreemrechtse partij’? Het Vlaams Belang is een radicale, nationalistische, republikeinse en sociale volkspartij. De onverdachte intellectueel Geert Van Istendael schreef reeds een aantal keer, onder meer in deze krant, dat het “gedachteloos” en “kort door de bocht” is om de Nederlandse PVV ‘extreemrechts’ te noemen. Hetzelfde geldt natuurlijk voor het Vlaams Belang. In maart van dit jaar stelden wij ons vernieuwd sociaaleconomisch programma voor. Het Vlaams Belang bewandelt daarin de weg tussen het mislukte socialistische experiment aan de ene kant en de uitwassen van het blinde kapitalisme aan de andere kant: niet socialistisch, maar ook niet liberaal of neoliberaal. Zo willen wij drastisch bezuinigen op de overheid, een maximumfactuur voor de inkomstenbelasting, een reële loopbaan van 40 jaar in plaats van een vaste pensioenleeftijd, een sociaal statuut voor de thuiswerkende ouder en betaalbare kinderopvang. Recent was het Vlaams Belang de enige partij die amendementen indiende om de discriminatie van ouders met gehandicapte kinderen inzake de zogenaamde ‘echtscheidingstaks’ weg te werken. Jammer genoeg zonder succes. Extreemrechts? Ik dacht het niet.

De strijd die het Vlaams Belang voert tegen de waarden en (rechts)regels van de islam die haaks staan op de onze, is ingegeven door dezelfde bekommernis als de strijd die ‘Links’ eertijds heeft gevoerd tegen de al te grote invloed van de toenmalige Katholieke Kerk. Maar zoals we allemaal weten heeft de linkerzijde deze emancipatorische strijd laten varen en omarmt ze vandaag de islam met dezelfde kracht waarmee ze ooit het katholicisme bekampte. Niet dat wij de Katholieke Kerk of het Christendom op enigerlei wijze willen gelijkstellen met de islam, dat spreekt voor zich. Ons anti-immigratiestandpunt is niet ingegeven door ‘racisme’ of ‘xenofobie’, maar door een gezond nationalisme en een liefde voor onze vrije beschaving. Bovendien is het Vlaams Belang oprecht bezorgd om de toekomst en het behoud van onze verzorgingsstaat, die door de massa-immigratie meer dan ooit onder druk is komen te staan. Het Vlaams Belang heeft altijd gezegd dat een multiculturele samenleving gedoemd is om te mislukken, en heeft daarin uit verschillende hoeken gelijk gekregen, zelfs van voormalig premier Yves Leterme (CD&V).

Wij zijn helemaal niet ‘homofoob’, zoals meerdere malen door Dewael/Vanderpoorten wordt beweerd. Wij hebben helemaal niets tegen holebi’s, maar vinden het huwelijk tussen man en vrouw de norm. Dat is een traditioneel standpunt en heeft absoluut niets te maken met ‘extreemrechts’ of ‘homofobie’.

“Het Vlaams Belang kiest uitdrukkelijk voor de democratie als politiek model.” Dat staat te lezen in ons partijprogramma. Wij zijn democraten in hart en nieren. Meer zelfs: wij willen, veel meer dan andere politieke partijen, het volk veel meer betrekken bij de besluitvorming, bijvoorbeeld door een bindende volksraadpleging. Het Vlaams Belang vindt dat elk thema het voorwerp moet kunnen uitmaken van een bindende volksraadpleging. Bovendien staan wij meer dan andere partijen pal voor de vrijheid van meningsuiting. Extreemrechts? Ik dacht het niet.

De Nederlandse journalist en auteur Joost Niemöller schreef recent dat de “links-rechts tegenstelling is ontploft”. Hij stelt dat de werkelijke scheiding zich niet aftekent tussen links en rechts, maar tussen eurofiel en eurofoob, tussen internationale immigratie en grenzen dicht, … Met andere woorden: tussen nationalisten en internationalisten. Gezien de eurofiele koers die de N-VA samen met de traditionele partijen vaart, waarbij we steeds meer geld, bevoegdheden en dus macht kwijtspelen aan de Europese Unie, is het duidelijk dat het Vlaams Belang een echte nationalistische volkspartij is. Wij weigeren immers Vlaanderen uit te verkopen aan de eurocraten in Brussel en Straatsburg. Zij willen een Europese eenheidsworst, een Europese superstaat met Vlaanderen als provincie, en gebruiken de EU als supranationaal en antidemocratisch vehikel voor meer immigratie, meer islam, minder identiteit en minder soevereiniteit. Het gevolg zien we vandaag: steeds minder welvaart en minder verzorgingsstaat voor de gewone Vlaming. Het Vlaams Belang is tegen een politieke Europese Unie, maar voor een vreedzaam en welvarend Europa met doorgedreven economische samenwerking, zoals het geval was vóór het Verdrag van Maastricht. Extreemrechts? Ik dacht het niet.

Bruno Valkeniers
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...