echt.onafhankelijk

Het Vlaams Belang lanceerde zo net zijn nieuwe slagzin. Uitgangspunt is de unieke positie die het Vlaams Belang in het politieke landschap bekleedt op een eigentijdse manier in de verf zetten. Het onderschrift moet het vernieuwingsproces dat de komende maanden in alle partijgeledingen zal worden doorgevoerd op gang trekken.

Negen jaar na de geboorte van het Vlaams Belang werd het tijd een ondertitel te bedenken die onze lading op een eigentijdse manier dekt. De nood aan een authentieke en consequente Vlaamse partij is onveranderd, maar de omstandigheden zijn gewijzigd. Met ‘echt . onafhankelijk’ willen we beklemtonen wie we zijn en hoe wij als Vlaams Belang aan politiek willen doen. Twee kenmerken die de grondslag vormen van ons politiek handelen. Wij zijn echt. En wij zijn onafhankelijk.

‘Echt’

Het Vlaams Belang is zonder twijfel de meest authentieke en consequente partij die Vlaanderen rijk is. Onze standpunten liggen telkens opnieuw mijlenver vooruit op de anderen. Met onze standpunten stuwen we de andere partijen voor ons uit en wegen we op de besluitvorming. Die helderheid en loepzuiverheid is een wezenlijk kenmerk. ‘What you see is what you get’.

‘Onafhankelijk’

Terwijl de andere politieke partijen ‘met man en macht’ aan elkaar zijn gebonden, handelt en denkt het Vlaams Belang vrij en ongebonden. Terwijl de anderen zich vaak als slaven van hun bevriende coalitiepartners gedragen, spreekt het Vlaams Belang vrijuit en onafhankelijk met enkel zijn ideaal als uitgangspunt. Terwijl de anderen er te allen prijze willen ‘bij zijn’ en de buit verdelen nog voor de stemmen zijn geteld handelt het Vlaams Belang onafhankelijk. Niet wat gelet op de coalitie en de (vriendjes)politiek mogelijk is of “haalbaar” is maar wat “noodzakelijk” is, is wat ons inspireert.

Het Vlaams Belang is geen belangenorganisatie. Wij hebben geen linken met de vakbond, met de ziekenkas of met banken. Wij zijn een programmapartij. Wij stellen maar één belang voor ogen: dat van de kleine man, de gewone Vlaming. Enkel aan hen legt het Vlaams Belang verantwoording af. Wij bepalen onze standpunten in functie van wat noodzakelijk is voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Daardoor kan het Vlaams Belang vanouds die unieke pioniersrol vervullen in zovele thema’s.

IJsbreker

Of het nu gaat om de ordelijke opdeling van België, het thema van de immigratie of de positie van de islam in onze samenleving: alleen een partij als de onze kan taboes breken en heikele thema’s onverbloemd op de maatschappelijke agenda zetten. Alleen het Vlaams Belang kan die unieke rol van ijsbreker vervullen in een politiek landschap dat vol zit met partijen die enkel aan coalitievorming of aan de heersende mode kunnen of durven denken. Het Vlaams Belang is de partij van en voor wie écht onafhankelijk denkt en handelt.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...