“Democraten” wurgen de democratie in Turnhout


Door het vertrek van Astrid Wittebolle van oppositie naar meerderheid, kwam de oppositiezetel in de raad van bestuur van de Stadsregio vrij. Deze moest gisteren op de gemeenteraad dus opnieuw ingevuld worden.


Zoals het past, werd dus aan alle oppositiepartijen formeel gevraagd om een kandidaat voor te dragen. Uiteindelijk bleek dat alleen het Vlaams Belang gemeenteraadslid Vincent Diels voordroeg en op de gemeenteraad de unanieme steun van de andere oppositiepartijen en nog twee dissidenten uit de meerderheid kreeg. De ‘uitgebreide’ oppositie stond dus  ‘in blok’ achter de voorgedragen kandidaat die de oppositiezetel moest gaan bezetten.


Uit de stemming bleek echter dat de meerderheid met 17 van haar 19 stemmen resoluut tegen stemde, waardoor de oppositiekandidaat werd weggestemd.


Het is een bizarre logica die van weinig democratische ingesteldheid getuigt. Enerzijds worden alle oppositiepartijen uitgenodigd om een kandidaat te leveren en anderzijds wordt de door de eensgezinde oppositie voorgestelde kandidaat door de meerderheid weggestemd. De meerderheid bepaalt dus wie de oppositie mag vertegenwoordigen…


De ondemocratische  waanzin van het cordon sanitaire wordt hiermee nog maar eens dik in de verf gezet. Het lijkt wel het enige te zijn wat de coalitiegenoten nog bindt, want voor het overige rollen sp.a en CD&V in hun fracties ‘vechtend’ over de straatstenen zodat er meer energie gestoken wordt in het blussen van brandjes in eigen rangen dan in het deugdelijk besturen van onze stad.


Het Vlaams Belang heeft zich als oppositiepartij in Turnhout altijd duidelijk, maar correct opgesteld en alle democratische regels gerespecteerd. Meer nog: goede voorstellen van anderen werden steeds objectief op hun waarde geschat. Diepe ideologische of inhoudelijke meningsverschillen waren en zijn nooit criteria geweest om ideeën van anderen af te schieten of bepaalde collega’s een of ander mandaat te misgunnen. Daarom dat wij met het hoofd omhoog de eer aan onze kant houden en manifest afstand nemen van de valse herauten van de democratie; een democratie die zij helaas zelf telkens weer opnieuw uithollen met politieke spelletjes.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...