De ring moet rond zijn!

Mobiliteit… Het blijft een heikel punt in Turnhout. Nadat bij de verkiezingen van 2006 met de toenmalige liberale schepen van Mobiliteit zwaar werd afgerekend omwille van het zwakke beleid ter zake, heeft zijn socialistische opvolger het ook niet gemakkelijk. Hoewel hij wat meer dynamiek tentoon spreidt, slaagt hij er ook niet in alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Ook zijn communicatie laat ernstig te wensen over, ondanks alle zogenaamde stadsdebatten waarin slechts een handvol Turnhoutenaren geloven en er aan participeren.
Het Vlaams Belang kan het weten. Reeds herhaaldelijk interpelleerden wij de schepen in commissie en gemeenteraad over het mobiliteitsbeleid, zonder duidelijke antwoorden te krijgen. Gemeenteraadslid Renaat Decoster bewees echter meermaals dat onze partij over een eigen, maar duidelijke visie beschikt over het volledige Turnhoutse mobiliteitsprobleem. Dat leidde er zelfs toe dat het Vlaams Belang zonder schroom het groene taboe neerhaalde dat rustte op de doortrekking van de ring rond Turnhout als middel om het mobiliteitsvraagstuk in ruimer verband te bekijken. Daardoor durfden weer onverwacht veel mensen hun mening te kennen geven om de ring ook effectief rond te maken. Zelfs de schepen ging zover om deze aangelegenheid in het debat te willen betrekken, niettegenstaande het feit dat er een merkwaardige bouwvergunning werd afgeleverd voor de bouw van een complex op de plaats waar de ring zou moeten doorgetrokken worden. Mogelijk hebben ook enkele zich onaantastbaar wanende stedelijke ambtenaren waarvan geweten is dat zij absolute tegenstanders van de doortrekking van de ring zijn, hierin een rol gespeeld… Vandaag echter is het alleen de groene partij nog die zich principieel verzet tegen de doortrekking…
Ondertussen palavert men over de zgn. Noordboulevard en een zgn. Kanaalboulevard om toch maar niet over de ring te moeten praten.
Het standpunt van het Vlaams Belang is duidelijk: er kan over de Noordboulevard en zelfs over de Kanaalboulevard gepraat worden, op voorwaarde dat die in de bredere mobiliteitscontext worden geplaatst van de ontsluiting van het ganse noord-westelijk kwartier van Turnhout. En dat kan niet zonder de doortrekking van de ring mee op de dagorde te plaatsen. Pas als het totaalplaatje in beeld kan gebracht worden, zal blijken wat echt nodig is in onze stad. Zolang men dat echter niet doet zal er veel tijd, energie en kostbaar belastinggeld verloren gaan…
Het afvoeren in 2004 van de sluiting van de ring door de Vlaamse overheid staat daar los van. Als lagere besturen alsnog de noodzaak aanvoeren van een dergelijke ingreep, moet het perfect mogelijk zijn elke beslissing op kortere of langere termijn om te buigen. Precies daarvan vraagt het Vlaams Belang om er werk van te maken. De uitbreiding van de woonzone in het noord-westelijk kwartier dwingt om vooruitziend te zijn en niet te wachten tot het verkeer dat in die zone de stad in en uit moet hopeloos vast zal zitten. Het zal dan ook zaak zijn goed te gaan luisteren wat de mensen ter plaatse daarvan vinden. Onze ervaringen leren ons alvast dat de noodzaak van de gesloten ring door zeer veel mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren.
Momenteel discussieert een select gezelschap van groene, rode en blauwe politici op de elektronische Gazet van Turnhout over het Ringdossier. Waarom mogen de andere, grotere fracties in de gemeenteraad niet meepraten? Zouden ze misschien op al te lange tenen kunnen trappen?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...