De Ring is een noodzaak

Gisteren voerden de bewoners van de Heizijde een actie tegen het groeiende sluipverkeer in hun straat. Dat sluipverkeer zoekt een verbinding tussen de twee uiteinden van de Ring waartussen de laatste fase ontbreekt.
Deze actie toont zonder meer aan dat de dwingende problematiek van de doortrekking van de Ring opnieuw aan de orde moet gesteld worden.
Door het feit dat het stadsbestuur argeloos en kortzichtig toeliet dat er aan het uiteinde van de Ring aan het kruispunt met de Kastelein werd gebouwd, werd de situatie bijzonder moeilijk. Nood moet echter wet kunnen breken! Vandaar ons herhaald pleidooi om vanuit Turnhout de nodige initiatieven te nemen ten aanzien van de Vlaamse regering om de letterlijk en figuurlijk gedwarsboomde doortrekking van de Ring ongedaan te doen maken. Als er daarvoor dan onteigend moet worden, dan is dat maar zo.
Anderen pleiten voor de Kanaalboulevard. Wij verzetten ons daartegen omdat het geen echte oplossing voor het probleem biedt. Voor een dergelijke verbindingsweg is onvoldoende plaats langs het kanaal en de te beperkte weg zou snel overbelast worden. Bovendien is het niet denkbeeldig dat aan de twee bruggen meermaals per dag verkeersinfarcten zullen ontstaan.
Het enige redelijke en voor de Turnhoutse burger zinvolle en comfortabele alternatief is dan ook de doortrekking van de Ring. Ook de ontsluiting van De Bruyne Strijd en de Heizijdse Velden zal er probleemloos mee kunnen geregeld worden.
We kunnen ons niet voorstellen dat als een stad hier uitdrukkelijk vragende partij is, dit niet zou kunnen gerealiseerd worden. Waar een wil is, is een… weg!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...