De Ordelijke Opdeling

In zaal De Schelp van het Vlaams Parlement organiseerde het Vlaams Belang vandaag het colloquium ‘De Ordelijke Opdeling – Zuurstof voor Vlaanderen’. Tijdens zijn inleiding gaf colloquiumvoorzitter Gerolf Annemans meer uitleg bij het opzet van het O2-colloquium. De Ordelijke Opdeling kadert in een lange traditie van colloquia over onafhankelijkheid. Vandaag werd evenwel een nieuwe strategie op tafel gelegd: de actieve voorbereiding van de Vlaams/Waalse boedelscheiding. “De staatshervorming is niet het te volgen pad,” aldus de fractieleider van het Vlaams Belang in de Kamer. “Vlaanderen heeft geen nood aan de hangmatstrategie van Bart De Wever. Wij moeten nu blijven werken aan de onafhankelijke Vlaamse staat. Dat proces zet het Vlaams Belang vandaag in gang.”

Tijdens de plenaire sessie voerden referentiesprekers Julien Borremans (sociaal activist), Frans Crols (ex-hoofdredacteur Trends) en Johan Sanctorum (filosoof-publicist) het woord. Eerder op de dag vonden al drie fora plaats: splitsingsagenda en -principes (wat en hoe verdelen), het vraagstuk van de statenopvolging en wat met Brussel. Publiek, partijboegbeelden en externe sprekers gingen daarbij met elkaar in debat. De discussieteksten worden herwerkt en binnenkort uitgegeven. Het boek, dat kadert in de reeks ‘Operatie Vlaamse Onafhankelijkheid’, kost 20 euro en kan nu reeds worden besteld via studiedienst@vlaamsbelang.org. Wie nu al inschrijft, vindt zijn of haar naam in de voorintekenlijst in het boek.

In zijn slottoespraak wees Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valkeniers onder meer op het verschil tussen het Vlaams Belang en de andere partijen: “Van sommige Vlaams-nationale partijen die geloven dat de Belgische staat vanzelf zal verdampen, zouden we toch meer daadkracht mogen verwachten. Gaan we werkelijk afwachten tot er een vette vis in onze richting wordt gegooid? Leeuwen eten geen vissen, alleen katten doen dat. Katten gaan ook op schoot, leeuwen niét.” De partijvoorzitter benadrukte dat het Vlaams Belang niet in de rij van de “de politiek wachtenden” of de Vlaamse attentisten gaat staan. “Wij zijn geen sjacheraars. Wij zijn geen participationisten. Wij hebben ambitie, wij willen winnen. Wij hebben genoeg van het huidige, zoals de Ierse voorman James Connolly het ooit noemde, “ruling by fooling”. Wij vragen respect en erkenning.”

De inventarisatie die het Vlaams Belang vandaag maakte, zal er mee voor zorgen dat wij in de toekomst op breekmomenten geen seconde verliezen. “Met deze strategie geven wij ook de non-believers het nakijken,” aldus Valkeniers. “Wij waren altijd al de ideeënpartij. Wij waren de voortrekkers en de wegbereiders in het Vlaamse politieke landschap. Die politieke pioniersrol zullen wij ook in de toekomst, meer dan ooit, blijven spelen!”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...