De ‘onpartijdige’ PS-rechters

Als Vlaams Belang worden wij, vanwege de meningen die wij uiten, opnieuw voor de rechter gesleept door de Franstalige partijen en SP.A-Spirit; zij vragen aan de Raad van State om ons opnieuw grof te discrimineren, door onze wettelijke partijdotatie af te nemen. Door alle Franstalige en Vlaamse partijen werd vooraf de wet gewijzigd, zodat Vlaams Belang moet ‘berecht’ worden door Vlaamse én Waalse rechters tegelijk.

In een democratische rechtsstaat heeft eenieder recht op een eerlijk proces met onpartijdige rechters. Wel, nu het land weer op stelten staat door de zoveelste ‘affaire’ bij de schandaalpartij PS, stellen we u graag de rechters van de Raad van State voor die ‘onpartijdig’ moeten oordelen:

Rechter Daurmont was van 1987 tot 1988 kabinetsmedewerker van PS-minister Philippe Moureaux; hij was co-auteur van het kleffe propagandaboek ‘“La lutte contre le racisme et la xénophobie” met daarin een voorwoord van diezelfde Philippe Moureaux.

Rechter Jaumotte maakte deel uit van het ‘Centre de droit public’ van de ULB, eigenlijk een vermomde denktank van de PS. Op dat ogenblik waren ook nog lid: Marc Uyttendaele, echtgenoot van PS-kopstuk Onkelinx en fanatiek vijand van Vlaams Belang; Frédéric Delcor, directeur van het socialistische Institut Emile Vandervelde, en een rechterhand van vice-premier Di Rupo; Valérie Deom, thans Kamerlid voor de PS; Renaud Witmeur, thans in de cel Beleidsvoorbereiding van PS-minister Demotte van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Rechters Leroy, Quertainmont en Vandernoot maken vandaag nog deel uit van dat ‘Centre de droit public’ van de ULB, op dit ogenblik geleid door mevrouw Annemie Schaus, de advocate van onze tegenstanders. Vandaag zijn deze mensen ervan lid: Pascale Vandernacht, kabinetsmedewerker en lid van de ‘strategische’ cel van het kabinet van minister van justitie Laurette Onkelinx; de heer Bernard Blero, eveneens kabinetsmedewerker van Onkelinx; de heer Didier Nuchelmans, lid van de cel beleidsvoorbereiding van Onkelinx; de heer Dimitri Yernault, kabinetsdirecteur van Brussels PS-kopstuk Charles Picqué…

Conclusie: van minstens vijf rechters van de Raad van State is het een publiek geheim dat zij politieke marionetten zijn, benoemd en gestuurd door de Parti Socialiste, die verbroederen met de advocaten van onze tegenstanders.

In een normale democratische rechtstaat zouden rechters met zo’n achtergrond de eer aan zichzelf houden en weigeren een politieke tegenstander te beoordelen. In de Belgische schijndemocratie staan een aantal PS-pionnen op de eerste rij om ons te veroordelen. De advocaten van Vlaams Belang hebben hun wraking geëist.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...