Conflictimport

Misschien stapt u ook wel eens een pitabar binnen, een Thais of Mexicaans restaurant voor wie van een stevig gekruide hap houdt, of haalt u op tijd en stond wat meeneem-Chinees? Lekker, maar helaas houdt de geroemde ‘multiculturele verrijking’ daar vaak ook op. Dat bleek het voorbije weekend nog maar eens toen een honderdtal Turkse en Koerdische jongeren elkaar met messen, flessen en knuppels te lijf gingen in Antwerpen. Bij de rellen vielen enkele gewonden. Bushokjes en winkelruiten werden kapotgeslagen en auto’s beschadigd. Pas na enkele uren slaagde de massaal opgetrommelde politie erin om de rust te doen weerkeren. Mogen we er op wijzen dat ook burgemeester Patrick Janssens niet vrijuit gaat? Zijn multiculturele pamperbeleid heeft de maatschappelijke tegenstellingen niet opgelost, wel integendeel. Op vraag van het Vlaams Belang komt de Antwerpse gemeenteraad in een bijzondere zitting samen om zich te buigen over de explosieve situatie.

Grijze Wolven

De voorbije weken kwam het in Turkije herhaaldelijk tot een gewapend treffen tussen het Turkse leger en Koerdische rebellen. Daarbij vielen aan beide zijden tientallen doden. Het opflakkerende geweld laat intussen ook in Europa de spanningen oplopen tussen Turkse heethoofden (Grijze Wolven) en Koerdische PKK-sympathisanten. Ook in Amsterdam en Berlijn kwam het al tot zware incidenten. Een en ander getuigt niet meteen van een geslaagd integratieproces en het lakse optreden van de overheid is ook niet van die aard om de gemoederen te bedaren.

Foute import

Een beetje diversiteit kan leuk zijn, maar overdaad schaadt. De massale immigratie van niet-Europese vreemdelingen betekent in de praktijk ook de import van armoede en analfabetisme, de import van criminaliteit en buitenlandse conflicten. De import van ideeën en gebruiken die niet thuis horen in een moderne democratische samenleving: gedwongen huwelijken, boerka’s, de genitale verminking van vrouwen, eremoorden. Massa-immigratie bedreigt niet alleen onze sociale zekerheid, maar ook moeizaam bevochten verworvenheden zoals de gelijkwaardigheid van man en vrouw, de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van meningsuiting. Zo werden de redactiekantoren van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo vorige week nog vernield door een bomaanslag van moslimextremisten. Aanleiding was de publicatie van een speciale editie over de sharia en een spotprent van Mohammed.

Grenzen stellen

De overheid moet duidelijke grenzen stellen. Ook allochtonen hebben recht op vrije meningsuiting en het recht op vereniging. Maar voor terroristische organisaties en activiteiten is geen plaats in dit land, net zomin als buitenlandse meningsverschillen in onze straten beslecht moeten worden. Als Vlaams-nationalist vind ik uiteraard dat de Koerden een legitieme strijd voeren, maar… we verzetten ons tegen de manier waarop en in dit geval ook de plaats waar ze die voeren. Het is niet hier dat die strijd voor een vrij Koerdistan gestreden moet worden. Wie toch de onweerstaanbare drang voelt om nationale, etnische of religieuze conflicten uit te vechten, moet dat maar in het land van herkomst gaan doen. Dat geldt trouwens niet alleen voor Turken en Koerden, maar voor álle allochtonen die neerstrijken in onze contreien.

Bruno Valkeniers
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...