Nieuws

Selectieve berichtgeving

Reeds geruime tijd kunnen buurtbewoners op de hoek van de Patriottenstraat en de Spoorwegstraat gratis parkeren op een stuk grond van de sociale huisvestingsmaatschappij...