Burgemeester Stijnen is de trappers kwijt


PERSMEDEDELING


van de Turnhoutse oppositie


30 november 2011


 


Burgemeester Stijnen is  de trappers kwijt


 


Maandag 28 november op de gemeenteraad… Burgemeester Stijnen vraagt om een punt bij hoogdringendheid te behandelen. Het gaat om de aanduiding van een vertegenwoordiger in de Buitengewone Algemene Vergadering van de Gemeentelijke Holding, die op 7 december mogelijk in vereffening zal gaan. Hij weet dat hij daarvoor de oppositie nodig heeft, want zo’n hoogdringendheid kan pas met twee derde van het aantal stemmen. De volledige oppositie, aangevuld met CD&V-ers Toon Otten en An van Tornout, ziet dat wel zitten, maar stelt een eigen kandidaat – CD&V-er Toon Otten – voor. De oppositie gelooft in deze niet in de competentie van schepen van Financiën Maes die door de meerderheid wordt voorgedragen. Aanleiding daartoe waren de belabberde en stuntelende antwoorden over de problematiek van de Gemeentelijke Holding tijdens de gemeenteraad van 7 november.


De meerderheid is niet bereid de kandidatuur van de oppositie te steunen… De oppositie maakt dan gebruik van haar democratisch recht, zoals voorzien in de gemeentelijke regelgeving, om tegen te stemmen. Met 13 stemmen – normaal 14, want 1 oppositielid was afwezig wegens ziekte – haalt zij ruim een derde van de stemmen, waardoor het punt niet aan de agenda komt.


De meerderheid is kwaad en verklaart dat er een extra gemeenteraad zal samengeroepen worden met als enig agendapunt het weggestemde agendapunt. Burgemeester Stijnen raakt dan dermate de trappers kwijt dat hij de oppositie verwijt verantwoordelijk te zijn voor de kosten die een extra gemeenteraad met zich meebrengen. Met andere woorden: als de oppositie haar rol speelt en dat doet volstrekt binnen de wet- en decreetgeving, dan wordt zij van obstructie en een aanslag op de stadskas beschuldigd. Dit is de omgekeerde wereld. De oppositie was wel degelijk bereid het agendapunt te laten behandelen. Daardoor schoof zij zelfs geen eigen kandidaat naar voor, maar wel een CD&V-er die tot de partij van de burgemeester behoort en zeker voldoende competenties heeft om de stad met kennis van zaken te vertegenwoordigen op de vergadering van de Gemeentelijke Holding. Een eerbaar en billijk compromis zag de meerderheid dus niet zitten.


In die zin is het zo klaar als een klontje dat de eigenzinnige en onbuigzame meerderheid – en zij alleen! – verantwoordelijk is voor deze situatie.


 


En als het dan toch om kosten gaat, kan de burgemeester met zijn schepenen voortaan beter eens nagaan of sommige commissievergaderingen wel moeten plaatsvinden. We denken daarbij bijvoorbeeld aan de vergadering van commissie 5 in oktober jl. – met als verantwoordelijke schepen mevrouw Maes van… Financiën –  die op minder dan een half uur beklonken was. Of aan de vroegere commissie 2… En hoe vaak waren er al verenigde commissies die zo snel werden afgehaspeld, dat iedereen met wat verantwoordelijkheidszin met enige gêne weer huiswaarts trok?! En misschien kan hij – by the way – ook eens kijken welke fracties het meest actief zijn in de commissies en de gemeenteraden…


 


Voetjes op de grond burgemeester. Kalm blijven en diep ademen. En eerst in eigen hart kijken. Tot op de volgende gemeenteraad.


 


Pierre Gladiné                                    
Namens de fractie Open VLD  
Paul Meeus         
Namens de fractie Vlaams Belang       
Peter Reniers           
Fractie Turnhout Vooruit


 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...