Brussel – 11 september

“Betogen is een recht, een essentieel onderdeel van de vrije meningsuiting. Het is ieders recht in een vrije samenleving en de overheid hoort dat recht ook te verzekeren”. Dat schrijft Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, naar aanleiding van de brutaal uiteengeslagen manifestatie op 11 september. Zelfs Yves Desmet – die bezwaarlijk van enige sympathie voor het Vlaams Belang kan verdacht worden – stelt in De Morgen dat Freddy Thielemans, de PS-burgemeester van Brussel, beter een nachtje langer had geslapen over zijn beslissing: “Vrijheid van meningsuiting is er inderdaad niet alleen om welgevallige of algemeen aanvaarde meningen te beschermen”.

Wat mag en niet mag…

Het staat iedereen vrij om het met ons eens te zijn of niet. Het staat iedereen vrij om bedenkingen te hebben bij onze standpunten of acties. Maar in een democratie heeft het Vlaams Belang net als iedereen het recht om zijn mening te uiten en het recht om te demonstreren.

Holebi’s, illegalen, PKK-aanhangers, radicale Arabieren en moslimfundamentalisten… in Brussel kan en mag iedereen betogen. Met of zonder toelating. En als het moet, houdt de politie zich wat discreet op afstand ‘om niet te provoceren’…
Inderdaad, betogen is een recht. Maar niet voor Vlamingen of Vlaams Belang-sympathisanten in Brussel, dat is duidelijk. Niet voor mensen die aan de gebouwen van de Europese Gemeenschap vreedzaam uiting willen geven aan hun vrees voor de opmars van de politieke islam in Europa.

Verbod bevestigt islamisering

Vrije meningsuiting en de multiculturele samenleving gaan niet goed samen. Moet het nog bewezen worden? Nee, na de politieke veroordeling van het Vlaams Blok op juridisch erg betwistbare gronden niet meer. En na het betogingsverbod op 11 september en het politiegeweld in Brussel al helemaal niet meer.

Senator Hugo Coveliers, die getuige was van onze hardhandige arrestatie, noemde de gebeurtenissen “een voorafspiegeling van het islamo-socialisme”, “de heilstaat van Freddy Thielemans” die de betoging natuurlijk verboden heeft “omdat hij en de PS elke allochtone stem nodig heeft om aan de macht te kunnen blijven”.

Thielemans riep als alibi in dat hij moet zorgen voor de openbare orde en de veiligheid, dat hij schrik had voor rellen en geweld. Maar het énige geweld op 11 september, kwam uit de hoek van de politie. Op zijn bevel!

Media-manipulatie

De manifestatie tegen de sluimerende islamisering van Europa werd meteen na de aankondiging door de verzamelde pers gecriminaliseerd en in het verdomhoekje van ‘extreem-rechts’ geschopt. Zowat alle kranten en omroepen hadden het voortdurend over een ‘anti-islambetoging’ en over haast onvermijdelijke rellen. Een verboden betoging, klonk het om de haverklap. Waarbij de hamvraag of zo’n verbod wel gerechtvaardigd was, handig uit de weg werd gegaan.
Ook nà de betoging wordt hier en daar een flink loopje met de waarheid genomen en kunnen journalisten hun aversie tegenover het Vlaams Belang nauwelijks onderdrukken. Zo heeft men het over ‘betogers provocateurs’, waaronder Filip Dewinter en Frank Vanhecke.

In Het Nieuwsblad schrijft een zekere Tom Ysebaert spottend en met zichtbaar genoegen dat Filip Dewinter en Frank Vanhecke nu “aan den lijve ondervonden waar hun partij zelf voor staat: een stevige law and order-aanpak”. En in De Standaard tapt Bart Sturtewagen uit hetzelfde, dwaze vaatje: ‘doorgaans is het Vlaams Belang voor een doortastend optreden, maar soms kan ze, zoals afgelopen dinsdag in Brussel, haar verontwaardiging niet op als potige kerels in uniform wat al te enthousiast hun werk doen’…
Tja, over een bizarre en tendentieuze interpretatie gesproken.

De Standaard liet zich als zelfverklaarde ‘kwaliteitskrant’ nog eens goed gaan en liet in haar kollommen haast doorschemeren dat de gearresteerde Vlaams Belangkopstukken zich als volleerde voetballers in de penaltyzone hadden laten vallen en zich nu wentelen in hun rol van martelaar. Alsof het zo leuk is om door de politie letterlijk in je kruis gepakt te worden. Iets waarvan trouwens erg goede foto’s bestaan, maar die werden door De Standaard ‘niet voor publicatie’ geschikt gevonden… In de lezersrubriek van De Standaard verschenen ook vooral erg vijandige brieven aan het adres van het Vlaams Belang, terwijl we uit goeie bron vernomen hebben dat er op de redactie wel wat anders is toegekomen. Maar ook die worden, wellicht in het kader van de objectieve berichtgeving, onder de mat geveegd…

Schande!

Het is waar dat wij voor een kordate aanpak van de criminaliteit pleiten. Maar het ‘gespierde’ optreden van dinsdag past niet in dat plaatje. En wij zijn géén criminelen! Misschien kan de pers er eens op wijzen dat criminelen in Brussel vaak met fluwelen handschoenen worden aangepakt, dat Brusselse agenten vaak het bevel krijgen om niét in te grijpen als een betoging van vakbonden of allochtonen uit de hand loopt, als er zware vernielingen worden aangericht of onschuldige voorbijgangers worden gemolesteerd.

Niets van dat alles op 11 september. Er werd niet eens betoogd, er was geen optocht. Onze enige misdaad was dat wij op het Schumanplein stonden, in de schaduw van het Europese Parlement. En wat daarna gebeurde is een regelrechte schande! Weerloze en vreedzame manifestanten werden op een wolk van pepperspray getrakteerd. Agenten probeerden te beletten dat van het gebeuren foto’s en beelden werden gemaakt. Journalisten en fotografen werden omvergeduwd of zelfs gebeten door een hond van de opgetrommelde hondenbrigade. Ikzelf werd door agenten tegen de grond geslagen en geschopt. Met geweld een politiebus ingeduwd en erna terug uitgetrokken. Weer met brutaal geweld tegen de grond geworpen en uiteindelijk als een vulgaire boef met handboeien op de rug op de bus gezet. Filip Dewinter werd in volle interview met VTM van voor de camera weggesleurd, door agenten besprongen, in de nieren getrapt en met een matrak de bus in gewerkt.

Wie de beelden gezien heeft, kan zelf de conclusies trekken en heeft dat intussen ook gedaan.
In Vlaanderen is de verontwaardiging over het politieoptreden erg groot.

PS-politiestaat

Het is duidelijk dat de PS haar kans schoon zag om nog een openstaande, politieke rekening met het Vlaams Belang te vereffenen. Dat is ook Luc Standaert niet ontgaan, die in Het Belang van Limburg schrijft dat de PS-burgemeester en de politieverantwoordelijken hun troepen “lieten afreageren op de nochtans niet gewelddadige betogers, van wie er niet minder dan 154 met veel nodeloos geweld werden opgepakt. Niet door de Brusselse politie overigens, maar door de in reserve opgeroepen Luikse (Nederlandsonkundige) agenten.”
Blijkbaar waren er orders gegeven om “te kloppen op alles wat bewoog”, stelt Paul Geudens vast in Gazet van Antwerpen. “De commandowagen stuurde – we vermoeden opzettelijk – een Luiks Franstalig bataljon op de Vlaams-nationalisten af…” De gevolgen lieten zich raden.
Politiemannen sloegen door het dolle heen op de actievoerders in. Racistische kreten als “sale flamins” waren niet uit de lucht. “Manif anti-islam: les flamingants au tapits”, kopt La Dernière Heure triomfantelijk én veelzeggend… boven de foto van een gevloerde VB-voorzitter. Dààr ging het dus om.

Hoofdstad van Europa ?

Naar aanleiding van de Deense cartoonrel mochten duizenden moslims in de Brusselse straten ongehinderd hun haat tegen het Westen uitschreeuwen in een niet toegelaten betoging. Burgemeester Freddy Thielemans keek de andere kant op en de politie kreeg het bevel om in de kazerne te blijven. Maar als Vlaamse betogers op een volstrekt geweldloze manier hun standpunt willen kenbaar maken, moet de politie er hardhandig op inhakken. Het signaal is duidelijk. Maar het is maar de vraag of ze daar in Europa blij om zijn…
In een reactie liet Europees commissaris Franco Frattinni al weten dat hij niet gewonnen was voor een betogingsverbod. ‘In principe moet het altijd mogelijk zijn om op een vreedzame wijze te betogen”. Zo is dat.

“Kan iemand aan de Brusselse burgemeester, Freddy Thielemans, gaan uitleggen dat hij zichzelf, zijn stad en dit land op een onnozele en totaal overbodige manier in diskrediet heeft gebracht?”, sneert Bart Sturtewagen in De Standaard. “Zelf schijnt hij niet bij machte te zijn dat in te zien.” Hoe kan je nu een burgemeester ernstig nemen die zelfs niet in staat is om een betoging van tweehonderd man in goede banen te leiden, vraagt hij zich terecht af.

In onze 30-jarige bestaansgeschiedenis hebben we al heel wat betogingen meegemaakt. Vaak woelige betogingen. Maar wat er dinsdag gebeurde, hebben we zelden gezien. Democratisch verkozen parlementsleden werden geschopt en in de boeien geslagen. Gearresteerd en achter de tralies gezet alsof het om voetbalhooligans of gevaarlijke criminelen ging. Ook Franse en Italiaanse parlementsleden mochten kennis maken met het legioen van Thielemans en in de kelders van het Brusselse justitiepaleis enkele uren mijmeren over democratie en vrije meningsuiting. De consuls van Frankrijk en Italië lieten meteen hun ongenoegen blijken over het optreden, want in die landen betekent vrije meningsuiting en parlementaire onschendbaarheid nog iets…

Besluit: Brussel heeft dinsdag een erg slechte beurt gemaakt. De beelden van het gewelddadige politieoptreden tegen een vreedzame demonstratie naar aanleiding van 11 september gaan Europa rond. Daar zal men hoofdschuddend moeten vaststellen dat een vreedzame manifestatie van de oppositie niet alleen in het Rusland van ex-KGB-chef Vladimir Poetin met geweld uit elkaar wordt geslagen, maar ook in Brussel, ‘
hoofdstad van Europa’ en politiestaat van de PS…

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...