Brunch een succes!

Onze jaarlijkse afdelingsbrunch werd eens te meer een succes. Vorige zondag 29 januari verzamelden tientallen leden voor een ontspannen, smakelijk en gezellig samenzijn.
Afdelingsvoorzitter Steven Joosten en fractievoorzitter Paul Meeus namen er het woord, maar onze bijzondere aandacht ging dit jaar uit naar
onze gastspreker Jan Mortelmans, federaal volksvertegenwoordiger uit Lier en dus uit onze provinciale kiesomschrijving.
Hij bracht ons een dynamische en strijdbare uiteenzetting over Vlaams Belang in het algemeen en onze noodzakelijke lokale inzet in het bijzonder. U vindt zijn volledige toespraak in bijlage.
Onze brunch was een goede aanzet voor een druk verkiezingsjaar, dat ook in Turnhout niet onopgemerkt zal voorbijgaan…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...