Bizarre meerderheid

Maandag
legde Reccino Van Lommel tijdens de gemeenteraad een motie ter stemming voor
over de brandweerhervorming. In een uitvoerige uiteenzetting pleitte hij er
voor om bij de federale overheid aan te dringen om er een ‘en-en-verhaal’ van
te maken door naast de rol van de vast brandweermannen ook deze van de
vrijwilligers niet uit het oog te verliezen. De motie kwam aldus hier op neer:
Gelet op hoger vermelde vaststellingen is de
gemeenteraad van Turnhout bijzonder bekommerd over de aandacht voor en de rol
van de vrijwillige brandweerman in het licht van de op til zijnde
brandweerhervormingen. De gemeenteraad vraagt dan ook om de rol en de
betrokkenheid van de vrijwilliger optimaal te waarderen in het
hervormingsproces.”

Burgemeester Eric Vos benadrukte in zijn repliek het
belang en het nut van dit pleidooi en kon er zich dan ook inhoudelijk achter
scharen. Maar hij wilde de bekommernis enkel ‘meenemen’ tot op het niveau van
VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Fractievoorzitter Paul
Meeus probeerde hem nog uit te leggen dat het hier nuttig en nodig is het
federale niveau te vatten en niet het Vlaamse niveau omdat de
brandweerhervorming nu eenmaal nog een federaal gebleven materie is. Het mocht
niet baten. De meerderheid stemde tegen de motie die de burgemeester toch goed
vond. De andere oppositiepartij N-VA steunde de motie en Open VLD onthield
zich.

Bizar. Zeggen dat iets goed is en het toch niet
steunen. Maar misschien zat de politieke achtergrond van de boodschapper er
voor iets tussen…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...