Bevraging Unizo: ondernemers willen meer Vlaanderen

Uit een bevraging van de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) blijkt dat een zeer grote meerderheid van de Vlaamse ondernemers meer Vlaamse bevoegdheden wil.

De resultaten verbazen het Vlaams Belang geenszins: tijdens de economische ‘ronde van Vlaanderen’ die het Vlaams Belang in 2005 hield – de aanloop naar het economisch congres – bleek reeds dat het ongenoegen over het gevoerde economische beleid in dit land zeer diep zat. De Vlaamse bedrijfsleiders zijn meer dan ooit overtuigd van het feit dat Vlaanderen ook op economisch vlak weg moet uit de Belgische structuren.

De bevraging wijst uit dat de Vlaamse ondernemers geen boodschap meer hebben aan de VLD en Guy Verhofstadt, die nu reeds openlijk zegt vast te willen houden aan de communautaire status quo om bij de Franstaligen in de gunst te blijven. Dergelijke houding maakt dat de VLD ronduit schadelijk is geworden voor de Vlaamse economie.

Eén en ander toont tevens aan dat de Vlaamse ondernemers ook veel verder willen gaan dan wat het CD&V/N-VA-kartel voorstelt, namelijk het louter overhevelen van de zogenaamde “economische hefbomen” naar Vlaanderen. Terwijl Yves Leterme zijn eis voor fiscale autonomie en de splitsing van delen van de sociale zekerheid met het oog op de federale regeringsvorming in 2007 al heeft opgegeven, pleiten de Vlaamse ondernemers overtuigend voor – onder meer – de regionalisering van de werkloosheidsregels en het aan Vlaanderen toewijzen van gezondheidszorg en kindersbijslag. Daarnaast worden ook nog lagere sociale lasten en meer veiligheid als belangrijke prioriteiten genoemd – stuk voor stuk standpunten van het Vlaams Belang.

Het Vlaams Belang roept het kartel van CD&V en N-VA op om niet langer genoegen te nemen met het regionaliseren van enkele economische kruimels, maar om daarentegen de roep van de Vlaamse bedrijfsleiders ernstig te nemen en de voor Vlaanderen absoluut noodzakelijke bevoegdheden te realiseren.

Frank Vanhecke
Voorzitter Vlaams Belang

Joris Van Hauthem
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...