Bestuursakkoord Turnhout: Gebakken lucht!

Het Bestuursakkoord van de nieuwe Turnhoutse meerderheid straalt kleurloosheid en politieke leegte uit. Het is een akkoord dat in om het even welke gemeente in Vlaanderen en door om het even welke meerderheid kan naar voor gebracht worden. Specifieke thema’s uit de verkiezingsprogramma’s van de drie meerderheidspartijen zijn er dan ook nauwelijks in te vinden. Het Vlaams Belang vraagt zich dan ook af waarom de totstandkoming van dit akkoord twee maanden op zich heeft laten wachten. Zes breed uitgespreide A4-tjes vullen met gemeenplaatsen en vage, zeer algemene inzichten kan toch geen moeilijke karwei zijn?!
De Turnhoutenaar blijft op zijn honger over belangrijke dossiers: financiën, mobiliteit, ruimtelijke ontwikkeling, het zwembad, Turnova, de ontwikkeling van de stationsomgeving, de concrete aanpak van de onveiligheid en de verloedering in onze stad, aanpak van de vergrijzing, de discussie over de mogelijke doortrekking van de Ring, de verdere uitbouw van de Stadsregio, het armoedeprobleem,… Het zijn allemaal thema’s die voorop stonden in de afgelopen verkiezingsstrijd en waarop de burger antwoorden – en als het even kan wat verandering – wil. De nieuwe meerderheid zegt dat het allemaal nog moet uitgewerkt worden en dat een en ander duidelijker zal worden in de beleidsnota’s van de schepenen na tal van evaluaties. De Turnhoutse burger zal dus klaarblijkelijk nog wat geduld moeten oefenen.
Voorliggend akkoord is een pakket gebakken lucht en veel drukte om niets. Klaarblijkelijk staat deze meerderheid nog nergens en moet ze nog van nul beginnen.
Het Vlaams Belang vraagt daarom dat de behandeling van de beleidsnota’s en de vele doelstellingen die nog moeten worden uitgewerkt snel het onderwerp zullen worden van fundamentele gesprekken en overleg, ook in de schoot van de gemeenteraad, en dit in openheid naar de burgers.
We zijn benieuwd en beloven alvast een erg kritische houding. Bovendien hopen we dat de nieuwe meerderheid niet wacht om spoedig in een hogere versnelling te gaan rijden.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...