Beste Turnhoutenaar,

Het Vlaams Belang werd de grootste partij in Vlaanderen. Bij de Vlaamse verkiezingen in 2004 brachten in het kanton Turnhout 25,66% van de kiezers een stem uit voor het toenmalige Vlaams Blok. Zij gaven de partij toen een duidelijk mandaat om verder te doen. Daarom willen wij ook in de stad Turnhout opnieuw uitpakken met een goed en overwogen programma.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen brengt het Vlaams Belang in gans Vlaanderen het thema van de veiligheid en leefbaarheid van onze steden en gemeenten op het voorplan. Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang in Turnhout naast het veiligheidsthema ook andere kwesties naar voren zal schuiven, zoals onder meer sociaal en economisch beleid, cultuur- en jeugdbeleid en behoorlijk bestuur.

Onze verkozenen van 1994 en 2000 hebben in deze stad op een democratische manier aan politiek gedaan en op een constructieve wijze oppositie gevoerd, ook al werden zij herhaaldelijk beperkt en gehinderd in hun mandaat door de totalitaire ‘democraten’. Ook de pers was hen niet gunstig gezind. Talloze initiatieven en standpunten kregen geen weerklank. Gelukkig heeft een geregelde eigen pers veel goedgemaakt. Het Vlaams Belang is dan ook de enige partij in Turnhout die de voorbije jaren de bevolking grondig op de hoogte heeft gehouden van haar standpunten en haar contact met de bevolking niet verloren is. Dat blijkt overigens uit de talloze contacten met burgers die ons hun zorgen komen meedelen en hun creatieve ideeën aanreiken.

Het Vlaams Belang zal ook morgen blijven bewijzen dat het zich bekommert om de problemen van jongeren en ouderen, dat het de motor van het verzet tegen verloedering en particratie is. De verkiezingsslogan “Voor een leefbaar Turnhout!” vat bijzonder goed samen waar het ons om te doen is: groeien naar een stad waarin het goed is om wonen, waar burgers zich veilig en vrij voelen, waar de ‘eigen haard’ nog steeds ‘goud waard’ is.

Met het aantreden van het huidig schepencollege werd de nieuwe politieke cultuur begraven. Het stadsbestuur heeft lak aan overleg met de oppositie, benoemt enkel leden van de meerderheid én politieke vriendjes in intercommunales, en laat de gemeenteraad verworden tot een stemmachine voor voorgekauwde dossiers. Het moet anders. En vooral: beter.

Met “Voor een leefbaar Turnhout!” reikt het Vlaams Belang zijn duidelijk, Turnhouts en Vlaams programma aan voor de volgende zes jaar. Vindt u zich thuis in hetgeen wij te vertellen hebben en willen realiseren, dan stemt u gewoon voor één of meerdere, of zelfs op alle, van onze kandidaten. De desinformatie over onze partij en de vuile oorlog door zowel de media als de beleidsmakers schrikken sommige mensen af om onze lijsten te versterken. Zij werken gelukkig op de achtergrond intensief met ons samen. De anderen vormen daarnaast een erg gemotiveerde ploeg die er voor gaat en uw “belang” verdedigt.

Afspraak dus, beste stadsgenoot, op 8 oktober. Zorg er mee voor dat ook in Turnhout de stem van het Vlaams Belang nog zwaarder doorweegt!

Paul Meeus
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...