Amper drie maand geleden werd Lejeune drastisch versoepeld

Het Vlaams Belang is ronduit geschokt door de schaamteloze wijze waarop Verhofstadt andermaal probeert om een dramatische gebeurtenis te recupereren, uitgerekend nadat zijn eigen paarse meerderheid in het parlement de wet-Lejeune drastisch versoepeld heeft. Dit is zo mogelijk nog hypocrieter dan de houding van Steve Stevaert, toen die vlak voor de federale verkiezingen van 2003 de wet-Lejeune wou afschaffen, terwijl zijn partij er voordien altijd de felste verdediger van was.

Op 30 maart jl. keurde de Kamer een zeer drastische hervorming goed van de zogenaamde wet-Lejeune, waarbij de voorwaardelijke invrijheidsstelling in de toekomst wordt overgelaten aan strafuitvoeringsrechtbanken.
Zeer opmerkelijke wijziging hierbij is dat deze rechtbanken de vrijlating veel moeilijker zullen kunnen tegenhouden dan de vrijlatingscommissies vandaag. De invrijheidsstelling na één derde wordt een recht voor de gedetineerde (in plaats van een gunst) en kan slechts in een beperkt aantal situaties worden voorkomen. De persoonlijkheid van de veroordeelde en diens slecht gedrag in de gevangenis mogen hierbij geen enkele rol meer spelen. Ook recidivisten met straffen onder de drie jaar mogen al na één derde van de straf vrijkomen.

Het gaat zelfs zo ver dat ook het penitentiair verlof een recht wordt voor de veroordeelden onder de drie jaar (80% van alle gevallen), zodra ze de gevangenis binnenkomen. En om de strafrechter helemaal in zijn blootje te zetten, mogen alle celstraffen tot één jaar omgezet worden in een werkstraf van enkele tientallen uren.

Door deze paarse wetswijzigingen zitten we nu opgezadeld met het meest lakse vrijlatingssysteem ter wereld. Dat uitgerekend Eerste Minister Verhofstadt nu de indruk wekt dat hij het debat wil heropenen over de wet-Lejeune, roept de grootste vragen op over diens toerekeningsvatbaarheid.

Het Vlaams Belang wil Verhofstadt nog deze week in plenaire vergadering interpelleren over de kwestie.

Bart Laeremans
Volksvertegenwoordiger

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...