Actie voor Raad van State

De Franstalige partijen legden op 18 mei 2006, met de steun van hun Vlaamse collaboratiepartijen SP.A en Spirit, klacht neer bij de Raad van State tegen het Vlaams Belang. Met het opstarten van de ‘droogleggingsprocedure’ willen zij de financiële middelen van onze partij afnemen. Nu zijn wij niet zinnens om zomaar ons hoofd in de schoot te leggen.

Het Vlaams Belang is immers – mét een overgrote meerderheid van Vlamingen trouwens – van oordeel dat in een democratie niet rechtbanken, maar wel kiezers moeten oordelen over partijen en partijprogramma’s. Omdat dit proces opnieuw een farce is, besloot het Vlaams Belang vandaag voor de deuren van de Raad van State te protesteren.

Protest van de grootste oppositiepartij omdat België aan het evolueren is naar een autoritaire staat waar elke oppositie het zwijgen wordt opgelegd. Gebruikt men nog geen fysieke uitschakeling, dan moet toch opgemerkt worden dat de beginselen van de rechtsstaat systematisch met de voeten worden getreden. In dit verband had Vlaams Belangvoorzitter Frank Vanhecke het terecht over de Belgische aantasting van het fundamenteel recht op vrije meningsuiting. “Over heel de wereld wordt de gelijke toegang tot de media en de objectieve behandeling door die media, van oppositiepartijen, als de norm gesteld voor de definitie van vrije en eerlijke verkiezingen”, verklaarde hij, “in heel de wereld, maar niet in België. Want in België spannen alle media samen om de grootste oppositiepartij te bestrijden en haar buiten elke normale nieuwsverspreiding te houden”.

De democratie is in België in gevaar. Er zijn de vele muilkorfwetten. Er zijn de media de lustig meedoen aan de strijd – met alle middelen – tegen de oppositiepartij Vlaams Belang. De democratie is in gevaar omdat het Vlaams Belang vandaag opnieuw voor de rechtbank moet verschijnen als was het een georganiseerde bende van criminelen.

Het droogleggingsproces tegen het Vlaams Belang is een echte schande omdat aan de rechtbank wordt gevraagd een politieke partij te vonnissen. Een schande omdat Vlaamse politici zich moeten verantwoorden voor Franstalige rechters. Dit proces is een schande omdat rechters over wraking moeten oordelen, terwijl een meerderheid van hen min of meer expliciete partijpolitieke en/of filosofische bindingen heeft. De bedoeling is om de grootste Vlaamse partij te wurgen.

Met haar actie SOS-democratie wil het Vlaams Belang de Vlaamse publieke opinie mobiliseren. Zij moet in de eerste plaats weten wat er gebeurt. Dat dit niet de laatste actie in het kader van de schandalige procedure zal zijn, is nu al duidelijk.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...