14 september: Informatieavond over Armoede

Noteer in je agenda!

Recent cijfermateriaal van de stedelijke diensten van Turnhout is verontrustend inzake de onophoudende en snel groeiende armoedegraad  en – bij uitbreiding – de (jeugd)werkloosheidsgraad. Ook de link met de migratie naar Turnhout was onmiskenbaar. Voor de gemeente- en OCMW-raadsleden was het overduidelijk dat hier een bijzonder grote uitdaging voor een en een enorme verantwoordelijkheid van het stadsbestuur voorligt.

Het Vlaams Belang Turnhout wil deze cijfers verder bekendmaken en nodigt u dan ook uit op een voordracht waarop een directeur van het OCMW hierbij tekst en uitleg zal geven.

We gaan niet in debat met het beleid, maar wij laten ons door een beleidsmedewerker informeren over deze problematiek. Uiteraard is er wel mogelijkheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

Aan het einde van de avond is er een synthetiserend slotwoord door gemeenteraadslid Reccino Van Lommel.

Graag nodigen wij ook u uit voor deze avond, zelfs als u  niet van Turnhout zou zijn. Deze problematiek is immers niet specifiek voor Turnhout, maar doet zich op vele plaatsen in Vlaanderen voor.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...