11 juli in Turnhout

In een maar pover bevlagde stad – het stadsbestuur deed niet al te veel moeite, om niet te zeggen… geen moeite – werden traditioneel bloemen neergelegd bij het Jozef Simonsmonument aan het kasteel. Daarna begaf men zich naar het stadhuis voor enkele goede redes van burgemeester Hendrickx (CD&V), Leo Van Mierlo (VOS) en gastspreker Herman Suykerbuyk (CD&V, oud-parlementslid).
De bekende volkszanger Gust Teugels wist het talrijk opgekomen publiek te boeien met samenzang en interessante informatie over tal van Vlaamse toondichters en tekstschrijvers.
De Vlaams Belang-fractie uit de gemeenteraad was voltallig aanwezig, alsook tal van afdelingsbestuursleden. Ook bestuursleden van Davidsfonds en VVB waren present. We zagen daarnaast nog alle CD&V-schepenen en enkele gemeenteraadsleden. Van coalitiepartner VLD, maar ook van Groen!, sp.a was niemand te bespeuren. Dus ook de schepen van cultuur niet! Begrijpe wie kan.
Andere opvallende afwezigen waren de grote promotoren van het zgn. cultuurbeleid in Turnhout: leden en bestuursleden van de cultuurraad, leden van de raad van bestuur van De Warande – enkel de voorzitter was present -, de cultuurbeleidscoördinator,… Vlaanderen ligt wellicht te ver van hun bed…
Gelukkig bleef de boodschap van 11 juli ook in Turnhout overeind: het Vlaamse zelfbestuur is nog lang niet voltooid en met een stevig Franstalig front voor ons moet Vlaanderen meer dan waakzaam blijven.
Het Vlaams Belang beraadt zich voor volgend jaar in ieder geval over een opvallende en Vlaams-nationalistische 11 juli-actie die Turnhout geel en zwart zal doen kleuren…

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...