11 juli in Turnhout!

Naar jaarlijkse gewoonte werd hulde gebracht aan Jozef Simons, bij het monument dat te zijner ere werd opgericht aan het kasteel/de Warande. Het was op vraag van het Vlaams Belang opnieuw gereinigd van graffiti. Klaarblijkelijk nemen de jongeren die daar in de buurt geregeld rondhangen het niet nauw met het culturele patrimonium van de stad… Misschien moet de ‘straathoekwerker’ daar eens op de hoek gaan staan om die gasten eens aan te spreken?!

Op de eerste rij zagen we burgemeester Hendrickx, de schepenen Stijnen, Maes, De Busser en CD&V-raadslid Otten. Deze laatste nodigen we uit om in de loop van het komende jaar wat te oefenen, want zijn lippen bleven op elkaar tijdens de samenzang… Ook was de dynamische en Vlaamsgezinde CD&V-burgemeester van Kasterlee, Ward Kennes, te gast. Verder vele VB-mandatarissen – netjes op de plaats waar zij horen: tussen het volk – en tal van burgers die de waarde van het feest van de Vlaamse gemeenschap hoog inschatten. Ook VLD-gemeenteraadslid Houet en een N-VA-delegatie waren present. De andere ‘Vlaamse’ partijen Sp.a, Groen! en Turnhout Vooruit (Lijst Dedecker) stuurden hun kat. Bij de bloemenhulde werd ook namens het Vlaams Belang door gemeenteraadslid Lieve Driesen een bloemstuk neergelegd.

Nadien in het stadhuis luisterden we naar toespraken van de burgemeester, VOS-voorzitter Leo van Mierlo en gastspreker Jan Veulemans, schrijver en ereburger van de stad. Het dient gezegd dat de radicale toon van de burgemeester op alle aanwezigen indruk maakte. In het licht van de huidige politieke impasse onderstreepte hij dat Vlaanderen niet (meer) mag toegeven en resoluut zijn eigen weg moet gaan als het niet meer anders kan. Marcel Hendrickx heeft in de loop der jaren zijn koers ten aanzien van Vlaanderen duidelijk in positieve zin bijgesteld. We durven hopen dat zijn opvolger dezelfde lijn aanhoudt…

Leo van Mierlo bracht eveneens een snedige toespraak, zoals we van hem al vele jaren gewoon zijn. Jan Veulemans gebruikte zijn forum dan weer om de verengelsing op alle niveaus van de Vlaamse samenleving  aan de kaak te stellen. Actrice Lea Cousin bracht om het geheel wat te omkaderen liedjes en teksten van o.m. Louis Verbeeck.

Het was een mooie, klassieke viering, gevolgd door een receptie. Ondertussen wapperden in Turnhout meer Vlaamse leeuwenvlaggen dan anders. De Vlaams Belang-actie van de voorbije weken waarbij vele vlaggen gratis werden uitgedeeld, zat daar zeker voor iets tussen… Toch betreuren we dat het stadsbestuur niet meer inspanningen levert om Turnhout geel en zwart te kleuren op 11 juli.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...