11 juli in Turnhout

De bloemenhulde aan het Jozef Simons – monument aan het Kasteel, de academische zitting in het stadhuis en de aansluitende receptie zetten traditioneel de feestdag van de Vlaamse gemeenschap in de kijker.
Hoewel het stadsbestuur geen bijzondere inspanning had geleverd om de stad Vlaams te kleuren met leeuwenvlaggen, toch hoorden we in de raadzaal van het stadhuis als nooit tevoren radicale klanken.
Gastspreker Frans Crols, directeur van Trends en lid van de groep “In de Warande”, bepleitte er onomwonden en complexloos de Vlaamse onafhankelijkheid. Hij staafde dit met cijfers en een zakelijke analyse van politieke dossiers.
Daarnaast sprak ook burgemeester Hendrickx. Hij pleitte voor een Vlaamse erkenning van onze stad en regio. Hierbij betreurde hij dat Turnhout geen enkel parlementslid meer heeft om onze zaak te bepleiten. Een bedenking hierbij: Toen Turnhout nog wél een parlementslid had, bijvoorbeeld John Spinnewyn, keek hij evenwel altijd de andere kant op… Of bedoelde hij: geen enkel cd&v-parlementslid?

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...