11 JULI-BOODSCHAP

Na het DHL-debacle maakte vooral het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde ondubbelzinnig duidelijk dat de Waalse minderheid dit land regeert en een behoorlijk bestuur verhindert. De traditionele ‘Vlaamse’ politici zijn te laf om hun Vlaamse meerderheid in het parlement te gebruiken en zelfs om een arrest van het Arbitragehof uit te voeren. Zij slagen er nog niet in om een deuk in een pakje boter te slaan. Hoe zouden zij dan in staat zijn om de andere problemen waar ons volk mee kampt op te lossen?

Het belangrijkste dossier van het land – de fenomenale geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië die intussen meer dan 12,68 miljard euro per jaar bedraagt – blijft in de taboesfeer, al geven nu ook Waalse economieprofessoren toe dat de transfers een rem zetten op het economisch herstel van dit land. Onze partij verwerpt trouwens uitdrukkelijk het voorstel van het CD&V/N-VA-kartel om de transfers naar Wallonië gedurende vijftien jaar te bestendigen en zelfs te verhogen. Aan de aanhoudende miljardendiefstal van Vlaams geld moet onmiddellijk een einde komen.

Vooralsnog heeft Vlaanderen dus niets te vieren. De keerzijde van de medaille is dat steeds meer Vlamingen overtuigd raken van wat wij al jaren beweren: met België kan het niet. En dus moet het maar zonder België. Het Vlaams Belang neemt het Belgische ‘feestjaar’ 175/25 dan ook te baat om een offensief te lanceren voor Vlaamse onafhankelijkheid.

Onafhankelijkheidscampagne

In aanloop naar de Vlaamse feestdag gaf onze partij het startsein van een grootscheepse campagne voor Vlaamse onafhankelijkheid. Een nationale 11 juli-folder in alle bussen van Vlaanderen zet de Belgische handicaps en Vlaamse troeven op een rij. Daarnaast pakt het Vlaams Belang uit met enkele nieuwe publicaties die duidelijk maken dat Vlaanderen alles in huis heeft om een onafhankelijke lidstaat van de Europese Unie te worden. Zo geeft onze partij een Vlaamse identiteitskaart en een ‘Proeve van Vlaamse Grondwet’ uit. Twee themabrochures geven een antwoord op veelgestelde vragen over onafhankelijkheid en schetsen een strategie naar Vlaamse zelfstandigheid.

Precies een week geleden plaatsten onze mandatarissen borden op diverse plaatsen langsheen de taalgrens met het opschrift ‘Hier eindigt België’. Deze actie gaf de leidraad aan van de Vlaams Belang-onafhankelijkheidscampagne: de taalgrens moet eindelijk een staatsgrens worden.

Vlaamse frontvorming

Het Vlaams Belang keek de afgelopen weken met belangstelling naar de oproep van professor Boudewijn Bouckaert om te werken aan een Vlaamse en rechtse frontvorming. Bouckaert is allesbehalve een “mondige marginaal”, zoals Guy Verhofstadt hem enige tijd geleden omschreef. De man is voorzitter van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen (OVV) en tot voor kort VLD-partijbestuurslid. Als voorzitter van de denktank Nova Civitas is Bouckaert zowat het boegbeeld van de morrende rechtervleugel van de liberale partij.

Het Vlaams Belang neemt alvast de uitgestoken hand van professor Bouckaert aan en wil constructief samenwerken met de rechtse krachten in Vlaanderen. Onze partij wil hiertoe een eerste aanzet geven en zal binnenkort het ‘Charter voor een democratisch reveil’ voorstellen. Dit document omvat 11 krachtlijnen om de democratie opnieuw op gang te brengen. Het Vlaams Belang is immers bekommerd om de kwaliteit van de democratische besluitvorming in dit land. De BHV-saga bewees eens te meer dat deze democratische besluitvorming onder druk staat: een Waalse minderheid legt haar wil op aan de Vlaamse meerderheid. België is dan ook een schijndemocratie. Wij roepen alle vrijheidslievende krachten in Vlaanderen op om het ‘Charter voor een democratisch reveil’ mee te ondertekenen.

Naar een Vlaamse staat!

Het Vlaams Belang heeft de onafhankelijkheidsgedachte gezaaid in kringen van politiek en economie. Intussen houden de hoogste politieke kringen in dit land – niet in het minst beneden de taalgrens – rekening met het uiteenvallen van België. In alle bescheidenheid mogen we zeggen dat het alsmaar groeiende succes van het Vlaams Belang een doorslaggevende rol speelt in deze politieke evolutie. Onze partij wil deze voortrekkersrol blijven spelen tot ons volk krijgt waar het recht op heeft: een onafhankelijke en dus behoorlijk bestuurde en welvarende Vlaamse staat.

Frank Vanhecke
1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...